« Revista ASLRQ
 
Constantin Marafet - Ochiul Chirei (fragment)

 

    Chira se juca uşor cu degetele lui de la mâna dreaptă şi îi vorbea în șoaptă, cu dragoste, despre dorințele ei neîmplinite. Îi îndrepta cu palma degetele care se făcuseră căuș, dar degetele reveneau la aceeaşi formă singure, ori de câte ori tânăra le netezea. Își rotea ochii din când în când prin salon, simțind parcă nevoia de a se obișnui cu viața de spital. Privindu-l, plângea ușor, ca un vânt călduț de primăvară. În salon se auzea câte un sughiț urmat de un îch, muşcând din liniștea albă.

Afară ploua. Era o ploaie chinuită, pe care o plimba un vânticel ba în geamul ferestrei, ba îi dădea drumul și cădea zgomotos pe trotuarul din fața spitalului. Dar nimănui nu-i păsa de ea. Toţi o ignorau. O asistentă grăbită închise fereastra camerei, ridicându-se pe vârfurile picioarelor, astfel că fusta extrem de scurtă scoase la iveală dresul rupt.

Crișan dormea profund. Nu sforăia de fel. Era legat la aparatele acelea înfricoșătoare, prinse în peretele din spatele patului de fier, instalaţii care te așteptai să-i redea viața, nu să-i creeze o teamă cosmică.

Atunci când îl privea insistent, i se părea tinerei femei că bărbatul vedea și auzea totul, dar cu o detașare greu de înțeles. Arăta că nu-i păsa de ce se întâmplă în jurul lui. El le zâmbea celor din lumea lui. Uneori începea să plângă sau să râdă brusc. Atunci faţa i se schimonosea rău. Uneori vorbea. Părea a fi într-un dialog. Se adresa într-o limbă necunoscută Chirei. Doctorul chiar spusese la un moment dat: „Cred că vorbeşte turcește.”

Chira nu știa dacă doctorul vorbise serios sau doar glumise. Cert este că nimeni nu pricepea ce spune. Pe Chira nici nu o interesau aceste lucruri. Ea nu înțelegea de ce, dacă tot vorbește, nu deschide ochii şi de ce nu se trezește.

Doctorul Dima, un ins mărunțel, cu tenul ușor măsliniu, cu ochii mari, plini în permanență de inteligență, cu halatul acela alb, intră în salon cu mâinile în buzunare, privind perfuzia.

Se enerva ori de câte ori găsea câte un vizitator la pacienți. Vru să spună ceva şi de data aceasta, dar, când Chira întoarse capul către el, văzându-i chipul, înghiți în sec și zise iritat:

—Bună ziua!

—Bună ziua, domnule doctor! răspunse și Chira, dându-i drumul la mână lui Crișan.

Se ridică în picioare, uitându-se la degetele care se strângeau mai-mai să se facă pumn.

Doctorul Dima avea obiceiul să vină singur la vizită. Îl examină cu mare atenție pe Crișan. Când nu-i convenea ceva, dădea din cap și nota într-un carnețel.

Fugea de privirile Chirei. De când o văzuse prima dată, i se pusese un nod în piept. Nu înţelegea de ce, dar prefera să n-o privească.

—Iertați-mă, dom’ doctor! Îndrăznesc să întreb… Cât va sta așa? Își va reveni vreodată?

—Dumnezeu știe, zise doctorul, ridicând buza de jos peste cea de deasupra, dându-și ușor capul pe spate şi privind tavanul salonului. Poate să se trezească în clipa aceasta, poate sta o săptămână aşa sau poate să nu se trezească niciodată. Creierul uman e un loc în care doar Dumnezeu are acces. Noi doar bâjbâim și facem numai ce ne permite El.

—Dom’ doctor, nu vă supărați... Am observat ceva. Iată!

Ȋşi duse mâna la pieptul lui Crișan, în dreptul inimii, cu degetele răsfirate peste buzunarul pijamalei.

—Cred că mă aude, că știe ce se întâmplă în jurul lui, că este prezent. Iată! Bătăile inimii devin neregulate când îi spun că-l iubesc.

—A stat prea mult fără oxigen… Nu știm deocamdată ce leziuni i-a provocat lipsa de oxigen… Poate fi o encefalită… Acum pare închis în el. Poate să aibă sindromul „locked-in”… Și de la ce înălțime spuneați că a căzut?

—Aproape de la 30 de metri.

—Da… Ciudat… De regulă, traumatismele cranio-cerebrale duc la hemoragii și hipertensiune intracraniană. În cazul nostru… să cazi de la 30 de metri și… Așteptăm să vedem cum evoluează…

—Își poate reveni în totalitate?

—Când leziunile cerebrale sunt severe, există riscul ca pacientul să rămână cu dizabilităţi permanente sau chiar să intre în moarte cerebrală…

Doctorului Dima nu-i venea să creadă că are această discuție cu un aparţinător. Era împotriva vizitelor. Spunea că vizitatorii nu fac altceva decât să aducă microbi în spital. În cazul de față făcuse o excepție de care nu era mândru.

Făcu numai câțiva pași către ușa rămasă deschisă, apucă uşor clanța cu mâna și...

—Priviți, dom’ doctor! Sub pleoapele lui se întâmplă ceva, se dă o bătălie.

Doctorul se apropie și privi cum ochii împingeau în pleoape, vrând să iasă din orbite. Pulsau. Doctorul prinse cu două degete pleoapa de sus, genele negre și lungi și ridică ușor…

Frumoasa Chira, ținându-se cu ambele mâini de rochia din cânepă, se plimba agitată prin odaia devenită neîncăpătoare.

Îi privea cu o teamă nejustificată pe cei care, îngrămădiți la masa scundă, din lemn de brad, încercau să descifreze ceva dintr-un înscris vechi, ros de șoareci pe la margini, galben, fără valoare pentru ea.

Dăduseră buzna în casa ei și se instalaseră fără mari rețineri. Erau veniţi de la București, trimiși chiar de Caragea, direct la Domirești. De unde știa domnitorul de satul lor?! Asta nu pricepea Chira nici în ruptul capului.

Se uita la ei. Domni de oraș, politicoși, bine îmbrăcați și toți cu bărbi mari, aranjate în stil pahar, exact cum văzuse la târg atunci când a vândut boii ăia bălțați, de-i pare rău și acum, că i-a vândut hoților de boieri tot cu bărbi în stil pahar, dar cu rânjetul de vulpe turbată pe ambii obraji. Ălora li se vedea răutatea în ochi de la o poștă. Fata nu ar fi dat boii, dar avea nevoie de bani să acopere casa cu stuf, să mai oprească din ploaie.

Ăștia veniseră să oprească ciuma. Păi ce? Putea cineva s-o oprească?! Păreau oameni buni, dar... spaima era spaimă. Creștea. Ce era să-i facă?

Îmbrăcase rochia din cânepă special pentru ei, să arate și ea cât de cât mai bine. O găsiseră îmbracată în niște șalvari rupți pe toate fețele. Se rușinase rău. A îmbrăcat în fugă rochia cea bună, din cânepă, și acum se plimba printre ei, agitată și panicată. Nu avusese timp, dar nici loc unde s-o spele. Ar fi trebuit s-o spele la gârlă, dar cum să lase străinii ăștia în casă și ea să meargă la gârlă?... Doamne ferește! Rochia mirosea a bou, a balegă de bou tânăr, dar nimănui nu-i păsa. De când vânduse boii, averea ei, nu mai mersese la târg și nu mai avusese motiv s-o îmbrace.

Vedea cum strâmba din nas, când ajungea în dreptul lui, bătrânul cu plete albe și fata se rușina. Părul despletit pe jumătate îi umplea umerii, rotunjindu-i. Punea cu putere piciorul pe podeaua din lut, moment în care sânii săltau rochia mai mult de o palmă deasupra genunchilor și dezvelea pulpa picioarelor rumene. Își duse mâna dreaptă la piept, speriată, încercând să-i oprească. Sânii parcă intraseră într-o horă sălbatică. Dansau cu dorințe rușinoase, ascunse sub rochia care îi contura trupul de femeie.

—Mai spuneți-mi o dată cine sunteți...

Atunci, tânărul cu ochii ca apa o privi insistent, fix în dreptul pieptului. Simți cum se desfășura o flacără, ca un ghem, din privirea lui. Ea îl văzu. Simțea cum începea să-i ardă sufletul. Tresări. Ochii i se retraseră rușinați în fundul capului. Parcă nu mai avea încredere în ea. Mersul hotărât se împuținase. Acum pășea șovăitor, de-a lungul camerei. Nici nu mai știa ce mai are de făcut. Se detașase de toate. Plutea fără voința ei. Dădu drumul rochiei brusc.

—Doctorii Măriei Sale Caragea! răspunse apăsat tânărul domn, fără a-și lua privirea de la dansul sânilor, care, sub mâna ei dreaptă, ocrotitoare, își căutau locul, cumințindu-se încet, încet.

—Și cioclii?… întrebă deodată, coborând nepermis de mult vocea.

Abia se făcea auzită. Glasul stins și plin de spaimă atrase atenția. Auzise multe grozăvii despre ei. Cică dădeau în cap oamenilor și le furau toată agoniseala, violau femeile... Lăsau pustiu în urma lor, multă disperare și jale. Cei care se opuneau primeau o măciucă în cap și erau aruncaţi în ordiile[1] ciumaților. Nu mai verificau nici dacă mureau. Îi aruncau și gata. Dacă nu mureau de lovitura cu măciuca, mureau de ciumă și tot mureau. Fugea lumea din calea lor mai tare ca de ciumă.

—Pe ciocli i-am prins furând, zise tânărul cu ochii ca apa, privind-o drept în faţă. Vezi carele? - arătând cu mâna către carele așezate în dreapta casei, în cerc. Sunt ale lor. Pline cu giuvaiericalurile furate. Că nu fură orice. Numai lucruri prețioase.

—Ce faceți cu ele? Sunt multe.

—Le ducem lui Vodă. Iar pe ciocli îi ducem la judecată.

—Doi ciocli cu 14 căruțe?!

—S-au revoltat ciumații mai sus de Pizdeț și i-au omorât cu pari din garduri pe cioclii ceilalți. Au mai rămas ăștia doi să plătească pentru toți. Am fost nevoiți să punem câte un pazarghidan[2] la fiecare poartă de boier, pentru târguieli, dar și pentru strajă.

Ușa se deschise brusc şi în pragul ei apăru Ivan, cel cu părul roșcat, rusul corcit, pe care bătrânul doctor îl trimisese să îngrijească bolnavii din sat, zicându-i răspicat: „Să-i purifici la fum pe toți și să-i freci pe mână cu oțet până la os sau măcar cu apă chioară să-i speli. Ai înțeles?” Înțelesese. Acum se întorsese înspăimântat rău. Fața descompusă arăta frica de moarte în toate formele ei cele mai hidoase.

—Domn doctor, domn doctor, trebuie să plecăm grabnic, zise Ivan precipitat. Molima a cuprins tot satul. Nu mai avem ce face aici. E mai rău ca la București. Numai o minune ne poate salva. Murim cu toții aici!...

Vaietele cumplite, spaima intraseră odată cu tânărul în cameră. Plânsetele, urletele descătușate ocupaseră încăperea. Țipetele de disperare și frică se auzeau pe o suprafață de trei-patru beldii de soare.

—Închide ușa aia odată! se răsti bătrânul doctor.

Tânărul trânti ușa cu putere. Pereții camerei se clătinară ca la cutremur. Casa era făcută din nuiele din lemn de corn împletite și umplute cu lut galben. Avea două camere și un chiler, unde erau ţinute proviziile pentru iarnă. Camera din față, cea bună, era neîncăpătoare pentru cei cinci bărbați și leacurile aduse cu ei tocmai de la Palatul Domnesc al lui Caragea, din București. Chiar dacă le așezaseră într-o ordine desăvârșită, ca într-o farmacie, unele pachete căzuseră, desfăcându-se totodată sfoara de in ce le ținea legate.

Doctorul se ridică de la masă adunând și punând la loc pachetele căzute. Nu lăsă pe nimeni să-l ajute, să nu strice ordinea. Îi căzu în fața ochilor un înscris vechi, încât abia se mai putea citi câte ceva din el. Îi era teamă să nu se fărâmițeze hârtia pe care era scris. Cercetă cu mare atenție.

—Să încercăm și leacul acesta, zise calm, ca și cum nu auzise şi nu văzuse nimic.

Se îndreptă cu mare grijă, printre mormanele de lucruri, spre masă. Ȋn mână ținea o lentilă mare și înscrisul. Părul alb, lung, îi cădea peste lentila pe care o folosea la citit ori de câte ori găsea un manuscris nelizibil. Nu putea să-şi dea părul într-o parte cu mâna, așa că dădu energic din cap. Părul se duse spre dreapta, descoperind fața lentilei. Întinse înscrisul cu grijă pe masă, nu înainte de a-l împături pe cel pe care îl studiase deja. Ceilalți, curioși, se aplecară şi ei asupra lui, studiindu-l cu mare atenție.

Ivan rămăsese în dreptul ușii închise, consternat. Stătea prostit văzând că nimeni nu-l bagă în seamă. Toţi ascultau orbeşte de bătrânul doctor.

—Ar putea merge, zise unul din cei care înconjurau masa, răsturnând cu piciorul, din neatenție, scaunul pe care șezuse până atunci.

Cei cinci aveau aceeași neliniște și teamă nedeclarată în tot corpul. Își doreau să plece cât mai departe de satul acela. Nu îndrăzneau să-i spună asta doctorului. Și unde să se ducă? În București era la fel.

Ciuma se întindea ca o pânză de păianjen și ei erau neputincioși. Totodată își doreau enorm să învețe cât mai mult de la doctorul Mustafaoğlu Ahmed, adus special din Istanbul, de însuși domnitorul Caragea, odată cu instalarea lui la cârma țării.

Ivan, sfios, cu transpirația ieșindu-i din ochi parcă și curgându-i pe fața de cadavru amanetat, zise mai mult pentru sine:

—Nu avem nici var!

—Bine, răspunse doctorul calm. Împrumutați de la satele vecine.

Nedumerit, Ivan, uimit că i s-a răspuns într-un final, ieși la fel cum intrase.

Doctorul Ahmed mai citi o dată manuscrisul, de data aceasta cu glas tare, puse accent pe ingredientele noului leac și, când termină de citit, îi rugă pe asistenţi să treacă imediat la prepararea lui.

Tânărul străin, cel cu ochii precum apa, era și mai neliniștit decât ceilalți. Arunca din când în când ocheade celei care îi găzduia. Țăranca asta avea ceva din focul zeilor și-i ațâța inima tânărului domn.

Sub fruntea lui începu o luptă pe care cu greu o putea controla. Își ștergea fruntea destul de des. Devenise aproape un tic. Era mai mult o furie că nu putea să lucreze, o furie pe care încerca s-o arunce în focul ațâțat de Chira. Nu rezistă, se ridică și din doi pași mici, dar hotărâți, se înfățișă fetei.

Privirea tânărului îi provocă o furtună cumplită: „Cât de frumos e! Cum să se uite un așa domn la mine?...” Gândul acesta începu s-o doară, încât lăcrimă discret. Ținea ochii înfipți în podeaua de lut, de rușine. Respirația lui avea pauze reci și binefăcătoare. Când sufla, aerul se înroșea de la focul ce însoțea respirația și îi pârjolea corpul crud. Tânărul se recomandă, prinzând-o de mână, fără vreo altă formalitate:

—Arvinte.

Chira simți atingerea ca pe o ploaie rece. Corpul parcă fu invadat de furnici. O zgâlțâială sălbatică, bruscă, precum scuturatul prunelor de către urs, o cuprinse din picioare până în creștetul capului și începu s-o frământe. Îi era teamă. Se sperie cumplit de ce simțise.

Cu o voce scăzută, cu buzele parcă fumegând îşi pronunță numele. Numele ei se înfipse direct în inima lui. O liniște de cocor singuratic se așternu în cameră. Ceilalți, absenți de la contopirea sufletelor celor doi, lucrau cu o determinare și o disciplină matematică.

—Arvinte, zise bătrânul doctor, mergeți să administrați noul leac!

Arvinte tresări auzindu-şi numele. Se dezmetici speriat. Nu putea ține gândul în frâu. Se scutură înspăimântat. O secundă lipsise cu desăvârșire din cameră, din viața lui. Înțelesese ordinul doctorului și îl execută fără să clipească. Ceilalți îl urmară. Îl urmă și Chira.

—Rămâi în cameră! întoarse Arvinte capul, chiar de pe pragul ușii și i se adresă Chirei. Ești mai protejată așa. Are cine se ocupa de consătenii tăi.

Grija lui față de ea îi plăcu fetei. Se simți deodată importantă.

—Nu. Vreau să învăț. Voi plecați și cine va mai avea grijă de ei?!...

Fața ei deveni aspră, trăsăturile i se adânciră ca brazda sub plug. Deveni brusc o altă persoană. Hotărârea ei îi făcu să accepte tacit.

Arvinte tăcu și el. Privi în jur și notă fiecare detaliu. Morții din fața caselor, dați cu var, erau înșirați ca mărgelele.

Îl impresionase așezarea satului: sub niște dealuri care nu păreau naturale. Ziceai că sunt ridicate de oameni, special pentru apărare. Şi cu toate acestea îi lovise ciuma…

—Cum se numește satul? întrebă Arvinte.

Glasul lui se auzea limpede printre strigătele de deznădejde ale sătenilor.

Canicula furioasă călca totul în picioare. Nici un nor nu se plimba pe cer. Nu era nicio distanță între cer și pământ. Părea totul din sticlă, static şi clar. Doar soarele, cu o răutate de neînțeles, ridica temperatura și așa sufocantă, fără s-o vadă nimeni, dar de simțit, o simțeau toţi din plin.

—Domirești, îi răspunse un țăran bătrân, neîngrijit, cu ochii atârnați de stele.

Stătea chircit în fața casei sale, numărând lacrimile.

Chipul țăranului bătrân, cu plete și mustăți albe, îl atrăgea ca un magnet. Nu putu rezista și se apropie. Țăranul nu dădea niciun semn că ar fi fost contaminat. Uimirea lui Arvinte prinse curaj pe chipul lui. „E imposibil. Stă printre morții de ciumă ca în rai. Nimic nu-l atinge…”, își zise și continuă să-l examineze cu privirea, deși important era să-i administreze leacul.

Nu înțelegea ce se întâmplă cu acest bătrân. Rămăsese singurul bătrân din sat. Ceilalți de vârsta lui cedaseră primii. Trupul lui, se vedea clar, nu aflase niciodată ce-i aceea boală, suferință, durere. Doar ochii arătau cât de flămânzi sunt. Apropierea tinerilor nu-l deranja deloc. Poate nici nu-i văzuse. Era doar el cu gândurile lui. Nimic din jur nu-l impresiona.

Arvinte privi către Chira și văzu cum aceasta se aplecă și-i şterse bătrânului sudoarea de pe frunte. Îi dădu leacul. Acesta mestecă fără tragere de inimă. Îl luă, pentru că îi era foame, fără să spună ceva.

Unduirea șoldurilor Chirei stârnea de fiecare dată focul din inima lui Arvinte. O privea cu o nemărginită duioșie. O mângâia cu sufletul, recunoscând în ea toate femeile pe care le dorise și pe cele care urmau să se nască. De câte ori o privea, uita unde se află. Îl inunda o lumină care-i reconfigura interiorul, rămas nemodelat până atunci.

De două sau trei ori trecuse, fără să-și dea seama, pe lângă țăranii pe care îi scotea Chira de prin case pentru a le oferi leacul. Ea, grijulie, îl atenționa de fiecare dată. El îi mulțumea dând din cap. În urma lor, țipetele îi anunțau că a mai murit unul și încă unul…

Trecuseră chiar de două ori pe ulițele înguste, de pământ. Văzuseră moartea în toată întunecimea ei. Cu cât se apropiau mai mult de casa Chirei, unde-și aveau cartierul general, cu atât se împuținau şi ei. Din cei cinci asistenți, mai rămăsese unul, Ivan, rusul. Cădeau pur și simplu din picioare, ca muștele, atinși de ciumă. Rămâneau așa cum cădeau. Nimeni nu se mai atingea de ei, iar varul se terminase. Cei din satele vecine nici măcar nu-i lăsau să se apropie. Păzeau intrările în sat cu furcile şi cu topoarele. Își apărau familiile și avutul.

Arvinte deschise ușa îngândurat. Pe fruntea lui curgeau trei rânduri de transpirație. Cămaşa albă din in parcă era scoasă din gârlă. Intră. În urma lui, Chira. Când vru să intre și Ivan, care părea cel mai viguros, acesta căzu în prag, ca secerat. Arvinte îl privi cu o grimasă. Îl împinse cu ușa afară, fără alte comentarii.

—Trebuie să plecăm de aici, dacă vrem să nu murim și noi. Am făcut și imposibilul, se adresă Arvinte lui Ahmed. Leacul îi ajută să moară mai repede, să nu sufere mai mult. Nu-i ajută să trăiască.

Ahmed, bătrânul doctor Ahmed, ridică pleoapele obosite și indică direct, cu degetul arătător, un pasaj dintr-un alt înscris. Arvinte citi cu lăcomie. Era scris în greaca veche, neîngrijit.

—Nu, nu va merge. Trebuie să plecăm urgent. Încă ne putem salva.

—Nu pleacă nimeni! Trebuie să salvăm satul. Asta-i menirea noastră, zise Ahmed pe un ton ferm, hotărât, ridicând degetul arătător, ca un fel de amenințare.

—Care sat? ţipă Arvinte. Ieși afară să vezi! Au mai rămas o mână de oameni și noi trei. Chiar nu înțelegi că suntem învinși?

Încurcat de vorbele lui Arvinte, Ahmed tăcu. Era epuizat. Îi tremurau mâinile. Aduna înscrisurile de pe masă cu grijă imensă.

Arvinte se simțea jenat. Nu i se adresase așa niciodată. Nici la Chira nu îndrăznea să se mai uite. Se născu o prăpastie între ei.

—Adu-mi lada! rosti, într-un târziu, Ahmed, fără a-i privi.

Chira și Arvinte se conformară. Lada era grea rău. Abia intră pe uşa îngustă. Când Ahmed îi ridică încet capacul, Arvinte și Chira văzură întâi un inel cu o înfloritură ciudată. De fapt, în afară de bijuterii și hârtii, altceva nu conținea lada. Ahmed luă inelul, se uită la el şi mormăi nemulţumit: „Mor și nu desluşesc blestemul tău”. Ȋl puse la loc cu mare grijă. Adăugă toate hârtiile aduse în cameră la sosire și închise capacul lăzii.

—Vreau să mă odihnesc un moment. Apoi plecăm. Pregătiți-vă!

Se întinse lângă masă, jos, pe pământul gol și în secunda următoare adormi. Părea mort. Arvinte privea trupul firav al bătrânului savant, căruia îi datora totul, cum se lupta în somn cu un munte în flăcări, munte care se prăvălea peste el, făcându-l să geamă și să scoată cuvinte aproape țipate, neinteligibile.

—Trage să moară?

—Nu. E epuizat total. După trei zile de muncă în continuu și atâta nesomn, oricine ar fi arătat așa. Nu-l putem lua cu noi, oricât ne-am dori. Moare pe drum. Dar zi! Cum putem pleca de aici? Dacă vrei să trăim.

Chira făcu ochii mari auzindu-l. Îi dădea dreptate, dar cum să plece şi să lase totul?... Şi unde? Îi condamna la moarte pe cei care rămăseseră în viață și mai ales pe doctorul Ahmed, care se sacrificase pentru satul ei. Era hotărâtă să refuze propunerea lui Arvinte.

—E un sat mai jos, Poșta. Acolo opresc poştalioanele către București, să-şi odihnească puţin caii și să-i adape. Se pot închiria și trăsuri. E scump. Eu nu am bani.

Chirei nu-i venea să creadă ce a spus. Una a gândit și alta a spus. Vorbele ei își făceau efectul deja. Pe chipul lui Arvinte încolțise speranța.

—Trebuie să plecăm până se trezește, îi șopti direct în ureche.

Ochii lui Arvinte se dilataseră în clipa în care auzise de poștalion. Prin fața ochilor lui treceau coloane, coloane de scenarii, care mai de care mai îndrăznețe. În minte se ridicase o flacără uriașă, pe care nu o putea stăpâni. Trecu un ceas, ca o nălucă, fără să scoată o vorbă.

Într-o liniște perfectă, deschise lada şi luă înscrisurile aduse tocmai de la Istanbul, cu leacurile descoperite până atunci. Într-o cutie din lemn, sculptată, în care își ținea Ahmed, departe de ochii celorlalți, cele mai noi descoperiri în materie de medicină, Arvinte găsi o cruce din aur masiv, pe care erau montate douăsprezece diamante de culoare verde, un verde de-ți lua mințile, și mult aur amestecat cu bijuterii de toate felurile.

Improviză o desagă dintr-o pereche de pantaloni - din-aceia de ienicer - legă jos fiecare crac al pantalonului și, cu mare grijă, îndesă acolo tot. Se miră că încăpuse totul din ladă. Îl mai privi o dată pe doctorul Ahmed cum dormea epuizat. Își făcu semnul crucii, şterse cu furie cele două lacrimi din colțul ochiului drept, o luă de mână pe Chira și ieși purtând pe umeri pantalonii deveniți desagă. Chira îl urma ca o somnambulă.

Pe ulițele murdare nu se mai auzeau strigați cei morți, semn că cei care îi strigaseră până atunci muriseră și ei. Numai casele stăteau în picioare, triste și fără suflete în ele.

Chira şi Arvinte se strecurau cu umbrele după ei din sat. Dădură peste carele cioclilor. Stăteau așa, înşirate la marginea satului, ca nişte stafii. De cai nici vorbă! Le dăduse drumul careva. Nicio copită nu se vedea în jur.

—Offf, am uitat de ele… Unde putem ascunde averile astea? Nu le putem lăsa așa, în văzul tuturor. Cu astea poţi cumpăra şi tronul țării.

—Nu știu… Poate sub biserică... Sunt niște găuri acolo. Ne ascundeam, când eram copii, prin ele. Vino după mine! îl îndemnă Chira, care și pornise către biserică.

Curios, Arvinte o însoțea. Mergea în urma ei la un pas. Dacă ar fi iuțit pasul, ar fi călcat-o pe picioare. În spatele bisericii, la colțul dinspre țarină, pe unde nu călca nimeni, în spatele celui de-al treilea turn, Chira se opri. Din cauza ierbii și a buruienilor crescute alandala, nu se vedea nimic. Chira culcă într-o parte și alta, cu piciorul, vegetaţia. La un moment dat, Arvinte văzu gaura cum își arăta adâncimea sub piciorul Chirei. Era cam cât să poată intra, lejer, un copil de 7-8 anișori.

—E singura intrare?

—Da.

—Perfect! spuse mulțumit Arvinte, în timp ce făcea stânga-împrejur.

Măsură din privire distanța de la căruțe la biserică. Dădu nemulțumit din cap şi lăsă jos de pe umeri pantalonii de ienicer transformați în desagă. Se înhămă la prima căruță din calea lui, în locul cailor, și trase fără ezitare, cu toată puterea. Abia se urni carul.

—Împinge și tu! o îndemnă pe Chira.

Prin sat, liniștea neagră și vicleană acoperea ciripitul păsărilor cu un suspin orfan. Muștele negre purtau mirosul morții pe picioarele lor lipicioase. Ȋl purtau de la un cadavru la altul, deşi mirosul era acelaşi. Cadavrele, înșirate parcă de cineva la poartă, ziceai că așteaptă musafiri. Casele respirau greu cu ferestrele închise. Stăteau triste, așteptând întunericul. Ştiau că fără stăpâni vor muri.

Ultima căruță, împinsă de Chira și trasă de Arvinte, mergea încet pe urmele adânci, lăsate de celelalte. Era și aceasta plină cu bijuteriile furate de ciocli. Toți cioclii muriseră de ciumă ori fuseseră omorâți de cei pe care au vrut să-i lase fără nimic. Acum, prada lor o ascunsese Arvinte sub biserica din Domirești. Părea locul perfect. O criptă, un mormânt vechi, gol sau mai multe - că era loc de puteai întoarce soarele, dacă ar fi putut intra - devenise ascunzătoarea comorii.

Fără să-și ceară scuze, cădeau grămezi de întuneric peste ei. Nu luară însă seama. Noaptea trecea pe la urechile lor fluierând. Alesese bijuteriile mari și arătoase, le dăduse la o parte ca pe merele alea bune din grămadă și le băgase pe cracii altei perechi de pantaloni. Încropise astfel o a doua desagă.

Mai greu fusese până găsiră această pereche de pantaloni. Se văzură nevoiți să-l dezbrace pe Iusuf, turcul pripășit în sat și care murise printre primii. Arvinte îl dezbrăcase. Chira fugise cu frica în sân și se ascunsese după o căruță.

La ultimul drum, au cărat pământ galben amestecat cu apă, var și crengi tinere, cu frunze cu tot, într-o copaie din lemn răscopt, astupând intrarea. Într-un târziu au reușit. Arvinte răsuflă mulțumit și rosti încet, cu teama de a nu fi auzit de cineva, deşi erau doar ei doi acolo:

—Gata aici! Să mergem!

Roti ochii prin satul-cimitir. Morții erau la locul lor. Din trupul lor ciuguleau păsări cu aripile desfăcute, de ziceai că le era cald hoiturilor, iar păsările, cu aripile imense, stil evantai, le asigurau aerul rece. Niciuna nu stătea cu picioarele pe pământ. Ciuguleau stând în aer, cu ciocul ascuțit de foame. Satul devenise un cimitir de suprafață.

Arvinte nu îndrăzni să se uite către casa Chirei, dar un gând se năpusti chinuitor peste vocile nerostite și deformate din mintea sa: „O fi murit doctorul Ahmed?! Sau doarme răpus de oboseală? Nu mai înțeleg ce se petrece cu mine. Numai Ahmed e de vină. El și dorința lui de a salva lumea. Cum să salvezi lumea, dacă tu nu poți să te salvezi pe tine?”

[1] mulțime

[2] servitor


Roman distins cu premiul I la Concursul Naţional de Literatură
Alexandru Macedonski, ediţia a VIII-a, Bucureşti, 2021

Sursa: Constantin Marafet, 6 dec. 2021