« Revista ASLRQ
 • Poeme de Ionuț Caragea din volumul în pregătire “Ceasornicarul fără mâini”


  De-aș putea să iau durerea cu mâna

  de-aș putea să iau durerea cu mâna
  să-i vindec pe toți cei care
  nu pricep cuvintele mele
  dar tu, Doamne, mi-ai dat calea
  cea lungă, chinuitoare
  mi-ai dat lacrimi neplânse
  care sapă în mine ocne de sare
  mi-ai dat misterul atârnat
  în ștreangul indiferenței
  mi-ai dat elixirul
  pe care mulți îl confundă cu otrava
  cu nebunia, cu ciudățenia

  și vrei ca răbdarea mea
  să fie fără margini
  să renunț la vanitate, la ego
  să fiu bun și-nțelept
  să fiu așternut de hârtie
  pentru îngeri lunatici
  să fiu sângele care ispitește timpul
  să muște din inimă
  să fiu inima imobilizată
  cu atelele sângelui
  să fiu o rugăciune pe aripi de vânt
  o frunză purtată de ape
  care nu știu ce-i pădurea
  un chip torturat de răceala oglinzii
  o tăcere devorată de umbre infirme
  un cuib pentru păsări
  care n-au învățat ce-i căderea
  o cruce care cheamă la ea
  mângâierea
  un cer care trece prin gâtlejul cuvântului
  o secundă bolnavă care se târăște
  sub ceasornicul stelelor

  tu vrei să inventariez
  despărțiri și absențe
  să fiu câinele care roade
  lanțul propriilor amintiri
  să fiu poetul care își ucide trecutul
  dar se întoarce la locul crimei
  cu fiecare poem

  doar atât, doar atât, doar atât...
  și uite cum rămân cu mâna întinsă
  și nu vindec pe nimeni

  tu, Doamne, cazi ca un fruct
  din care mușc, tot eu, păcătosul


  Poemul din fața casei

  cred că sunt pregătit
  mi-am văruit pereții în culorile
  celui mai cald anotimp
  la ferestre am pus
  zâmbete înflorite și sărutări
  la ușă, un preș pe care scrie
  bine-ai venit!

  de departe sunt casa
  pe care orice om
  și-o dorește

  însă, fiindcă nu vreau
  să intre oricine
  mi-am ascuns și cheia de jos
  și cheia de sus
  în poemul din fața casei
  poemul acela pe care mulți
  se fac că nu-l văd

  e un fel de zid, dar nu e zid
  un fel de copac, dar nu e copac
  un fel de umbră, dar nu e umbră
  un fel de pasăre, dar nu e pasăre
  un fel de câine, dar nu e câine
  un fel de liniște, dar nu e liniște
  un fel de nimic, dar nu e nimic

  e un poem pe care l-am scris
  când trăiam și muream totodată
  când ploaia îmi număra amintirile
  când piatra îmi spunea te iubesc
  pe albia înlăcrimată a râului
  când trăsnetul gândului
  îmi lovea copacul sângelui
  când Cerber îmi sfâșia umbra
  când inima vorbea păsărește cu cerul
  când ochii erau străpunși de lumina
  ce se duela cu abisul

  vezi tu, toate vorbele
  cu care încerci să mă deschizi
  se vor rupe ca niște chei ruginite
  așa că mai bine citește poemul

  citește-l până la capăt
  îmbrățișează-l așa cum
  ai îmbrățișa un copac
  mângâie-l așa cum ai mângâia
  o pasăre, un câine, o umbră
  o liniște blândă, un nimic credincios
  un zid în care poetul
  și-a zidit îngerul


  Iubește-mă pe patul de lacrimi sălbatice

  azi, stelele căzătoare
  sunt cuvintele care cad pe hârtie
  direct din cerul gurii

  inima e fructul
  pe care umbra te ispitește
  să-l muști

  haide, nu te teme,
  pășește pe iarba
  șoaptelor răsărite din carne

  intră prin perdelele sângelui
  cu o deschidere diafană
  de aripi

  hrănește-mi
  arborele vieții
  cu vise

  fii frunza care
  se întoarce pe ram
  fructul care dă în floare
  pasărea care își poartă
  cuibul în amintiri

  fii albina ce-mi culege
  fostele chipuri
  din tainice oglinzi

  fii umărul
  care definește atingerea
  genunchiul care face cerul
  să cadă în genunchi

  fii setea tandră
  a nenăscutelor sfâșieri
  ploaia din infernul
  dorințelor

  haide,
  ademenește infinitul
  la colțul buzelor
  fără uciderea
  clipei

  dezrădăcinează-mi privirea
  și iubește-mă pe patul
  de lacrimi sălbatice


  Comorile cărnii

  carne a facerii mele
  carne a sfârșitului meu
  scotocesc și rescotocesc
  prin toate rănile tale
  sigur există ceva mai mult
  decât durerea

  poate un arbore
  poate un râu
  poate un soare
  poate o piatră care vorbește
  poate o celulă în care sufletul
  se roagă înaintea icoanei
  poate un Dumnezeu
  doar al meu

  carne a iluziei mele
  carne a condamnării mele
  la singurătate
  carne a amintirilor care apun
  în nopțile sângelui
  sigur mai există ceva

  poate un aforism
  poate un poem care strigă
  prin gura tuturor cuvintelor sale
  poate un mormânt în care învie
  alfabetul tuturor oaselor

  carne a timpului care trece
  pe bulevardele pielii
  carne a războaielor care mi-au lăsat
  cicatricile drept medalii
  carne a plăcerilor
  carne a frisoanelor
  carne a ferestrelor fără flori
  carne a zâmbetelor
  care își sapă singure gropile
  în obrajii îmbătrâniți
  carne a neantului
  care cască de plictiseală
  carne a muncii, carne a ploii
  care-mi numără clipele
  carne în care sunt ascunse
  cheile de fum ale devenirii
  carne care se rostogolește ca un zar
  prin văile umbrei
  carne a sinuciderii lente
  cu otrava sărutului
  carne mai încercată decât stânca
  mai obosită decât somnul
  carne ca un fruct stricat
  sub arborele fericirii
  carne ca o mare cucerită de arșiță
  carne ca un munte
  cucerit de invizibilul vânt
  carne ca o corabie
  bolnavă de naufragiu
  carne a lacrimilor
  care înclină balanța
  între a fi şi a nu fi

  carne a facerii mele
  carne a sfârșitului meu
  carne a comorilor mele


  Sânge cu celule fotovoltaice

  de la o vreme țin regim
  nu tu carne de porc
  nu tu prăjeli, nu tu tocături
  nu tu ciocolată
  nu tu băuturi carbogazoase
  nu tu alcool
  nu tu multe

  în schimb, consum amintiri
  cu nemiluita
  amintiri care țin loc de orice
  le gătesc cum numai eu
  știu să le gătesc

  și știi?
  reușesc să mă satur
  din câteva înghițituri
  mă simt excelent
  mă simt mai ușor
  pot chiar și să zbor
  amintirile mele sunt mai bune
  decât kerosenul
  nu poluează și nu lasă urme
  decât pe hârtie

  iar dacă vreau să ajung departe, departe
  unde niciun avion n-a zburat
  îmi pun în funcțiune
  celulele speciale din sânge
  pe care le-ncarc cu lumina
  soarelui meu interior

  atunci las urme și pe cer
  chiar și Dumnezeu mă confundă
  cu o cometă


  Salvatorul spiralei


  între mine și umbră
  doar absența îmbrățișării
  mă așez cu prezentul
  la o cină romantică
  și prezentul îmi spune:
  - dacă boala te rupe în două, fii pâine!

  evident, omului, amărâtului
  îi rămân firimiturile...

  privesc pe fereastră
  Luna își ascunde obrazul
  de cealaltă palmă a Lumii
  mă prefac și eu că visez
  printre genele mele surprind
  trădarea trădărilor
  prezentul mă vinde trecutului
  pentru durerea de mâine
  o foaie pe care nu scrie nimic
  cu excepția numelui meu

  să mă prefac că mor
  e zadarnic
  pulsul mă dă de gol
  chiar și-n fața
  celei mai îndepărtate
  dintre stele

  mda, am alergat toată viața
  după himere
  până mi s-a mărit inima
  cică nu e boală, spun doctorii
  pot primi în mine
  o sută de oameni fără inimă
  îi voi salva pe toți de la moarte
  sau poate că nu
  poate că voi muri eu
  de o sută de ori
  cine știe?

  iată unde am ajuns
  de la absența îmbrățișării
  într-o logoree metafizică
  iată cum se schițează
  noua mea înfățișare
  noua mea incapacitate
  de a fi eu

  ce pot face
  dacă mi-am rupt mâinile
  trăgând după mine
  saci de memorii, saci de cărți
  de nu mai pot deschide cartea
  propriei mele fericiri?

  cum să citesc fără mâini
  cum să scriu fără mâini
  cum să repar ceasornicul care
  ține spirala captivă?

  mă lipesc cu pieptul
  de sticla rece
  tic tac, tic tac, bate inima mea
  într-un gest disperat de resuscitare


  Îmbrățișarea copacului

  îmbrățișează copacul
  și copacul va dărui
  îmbrățișarea ta
  aceluia care are cel mai mult
  nevoie de ea

  chiar și smuls din pământ
  chiar și tăiat
  copacul încă respiră
  încă lucrează subtil
  încă foșnește
  încă vorbește cu vocea
  ușor scârțâită
  încă îmbrățișează

  chiar și acum
  când scriu acest poem
  simt îmbrățișarea copacului
  dar simt și îmbrățișarea poetului
  care nădăjduia să mă cunoască
  și să-mi dăruiască
  cele mai parfumate flori de tei


  Acostare în portul cuvintelor

  există un loc unde
  marea sângelui se întâlnește
  cu marea lacrimii abia plânse
  fără ca niciuna dintre ele
  să se amestece cu cealaltă

  atât de frumoase culorile lor
  atât de frumoasă linia care le separă
  de parcă ar fi granița dintre
  paradisul dorinței
  și paradisul melancoliei
  de parcă ar fi șarpele care
  și-a găsit, în sfârșit, fericirea

  și mai există și gândul
  această corabie
  care alunecă peste mări
  sperând să găsească țărmul
  unui cuvânt

  iar eu, căpitan al acestei corăbii
  aștept strigătul pescărușilor
  semn că țărmul
  e pe aproape

  și ce frumos, și ce frumos
  este când corabia gândului
  atinge țărmul cuvântului
  și ce frumos, și ce frumos
  este când toată flota mea de gânduri
  acostează în portul cuvintelor
  desăvârșind poezia
   

  Viața mea în slujba cuvântului

  timp, energie vitală
  amintiri exploatate
  până la ultima lacrimă
  lacrimi deshidratate, castele de sare
  pentru copilăria pierdută
  frunte liniștită, mare fără furtuni
  între continentele albe ale tâmplelor
  cerul, fereastră ce așteaptă
  să intre sufletul proaspăt
  ca aerul dimineții

  inima, clopot ce bate
  vestind războiul cu nimicnicia
  morminte în carne și flori
  în cinstea uciselor gânduri
  sângele, vioară așteptând arcușul iubirii
  visele, haine purtate zi de zi
  până când nu mai rămâne o scamă
  o lume privită prin ochelari
  alta, pe deasupra ochelarilor
  bătrânețe, prea repede ai venit

  moarte, scriu un poem despre tine
  roade-l cum câinele roade osul
  lasă-mă să trăiesc încă câteva cărți
  viața mea în slujba cuvântului
  cuvântul acela, știi bine
  de la care a-nceput totul
  fără el te-ai zbate degeaba
  în neagra ta veșnicie

  urc pe scări de cuvinte
  termin un poem, m-arunc în gol
  de pe treapta cea mai înaltă a ființei
  învăț să cad, amintirea poemului e parașuta
  care se deschide, lăsându-mă
  să ating solul în siguranță
  zborul este doar al păsărilor
  menirea lor este să deseneze infinitul
  pe bolta albastră

  timp, secunde în galop
  peste valurile amintirilor
  valuri care ating țărmul inimii
  țărmul pe care urmele sunt săruturi
  mângâiate de vântul uitării
  Dumnezeu se dă în leagănul viselor mele
  copacii aplaudă până la ultima frunză
  este toamnă din nou
  glasul zborului se așterne pe iarbă
  fiecare frunză e nota
  celui mai frumos recviem

  singurătate, suflet captiv
  între oglinda cerului
  și oglinda oceanului interior, sângele
  tăcere, abisală tăcere
  ca o moarte coborând în ea însăși
  creanga fără frunze ca un os fără carne
  așteaptă frigul, iarna ca un fluture alb
  cu aripile deschise peste lume

  degetele mele așteaptă
  precum ghioceii sub zăpadă
  așteaptă primăvara cuvintelor
  mugurii metaforei deschizându-se
  în ochii cititorilor
  viața mea în slujba cuvântului


  Hrană pentru suflete

  ascultă, observă, creează
  dă dovadă că exiști
  cu un scop

  ascultă vocea pământului
  povestea frunzelor
  șușotelile ierbii
  cântecul râului
  somnul lin al pădurii
  murmurul stelelor
  dialogul umbrei cu abisul
  spovedania inimii
  pasul cadențat al ceasornicului
  vuietul sângelui
  șoapta vântului care mângâie
  piatra plângând doar în sine
  bucuria cascadei
  simfoniile ploii
  tropăitul copitelor
  gânguritul nou-născutului
  mama - primul cuvânt al iubirii
  tata - mândria de a fi tată
  liniștea mării, furia valului
  rugăciunile florii
  doar ascultă

  observă
  raza care trece printre nori
  norii care trimit scrisori orizontului
  aburul care se ridică după ploaie
  curcubeul care aduce veștile bune
  pasărea care desenează infinitul pe cer
  nisipul care se predă urmelor grațioase
  ferestrele care se deschid dimineața
  gurile care se deschid îndrăgostiților
  ușile care se nasc în zidurile de netrecut
  luna care își acoperă chipul cu o eșarfă
  trestia care face plecăciuni
  în fața adâncului apei
  lunga călătorie a lacrimii
  de la inimă la Dumnezeul altei inimi
  doar observă

  creează
  ai atâta materie primă
  din care poți crea frumusețea
  ai atâta durere pe care o poți transforma
  ai atâtea gânduri care pot ajunge cuvinte
  ai atâtea cuvinte care pot hrăni suflete
  ai atâta culoare pentru portretul iubirii
  ai atâta piatră pentru a scoate
  iubirea din piatră
  ai atâta suspin, ai atâta magie
  așteptând cu un cânt să încânte
  ai atâtea amintiri pe care
  nu trebuie, nu trebuie
  să le pierzi


  Caută și vei găsi


  te caut, poezie
  sub aripa egretei albe
  în nesomnul Crișului Repede
  în pădurea de lângă micul meu cartier
  sub frunzele moarte
  în visele ierbii, sub podul
  pe care trece trenul
  fără să-i pese de întrebările mele
  în umbra care niciodată
  nu mi-a spus "te iubesc"
  în aerul rece de toamnă
  în plânsul dulce al cerului
  în ochiul ager al lunii pline
  în lacrima ce stinge
  ultimul muc de țigară
  în rănile mele te caut
  când rănile mele vorbesc
  pe limba sângelui cu apusul

  te caut cu bătăile inimii
  în tăcerile abisale
  te caut cu sângele dând năvală
  în lumea viselor sterpe
  te caut cu unghiile
  râcâind varul de pe pereți
  te caut în creierul meu
  azil pentru bătrânele amintiri
  te caut după perdelele nopții
  enigmatică și mult dorită vedenie
  te caut în strigătul de fum
  al caselor înghețate
  în pletele sălciilor plângătoare
  în gura mută a oglinzilor
  așa cum părintele
  își caută copilul pierdut

  dați-mi o cană cu apă, vă rog
  să-și dreagă sufletul vocea
  îmi vine să sorb soarele
  ca pe-un gălbenuș crud
  tristețea mi-o execut
  cu împușcăturile râsului
  HA, HA, HA
  e prea devreme să împietresc
  pe soclul singurătății
  ceasornicul mă privește
  ca o mare cu valurile în dezmăț
  simt că oceanul hârtiei vrea să nască
  o nouă insulă de cuvinte
  poate te voi găsi acolo, poezie
  ca pe-o comoară în adâncul
  cuvintelor nisipoase

  am obosit un pic
  dar pixul mă împinge
  ca un gondolier pe canalele
  caietului de dictando
  muzica, precum Amazonul
  îmi inundă jungla cărnii
  te caut, te simt, te zăresc
  ești la o aruncătură de lacrimă
  la o aruncătură de stea căzătoare
  îndeplinește-mi dorința
  lasă-te cucerită de imperiul
  focului meu lăuntric
  lasă-te sedusă de parfumul
  amintirilor mele
  fii cu mine, întregește-mă
  umple-mă cu misterul dragostei tale
  vreau să dansez pe axul transcendenței
  vreau ca aștrii și ochii mei
  să-și întretaie orbitele
  vreau să cutreier întreaga
  dimensiune a misterului
  vreau să mă pot întoarce la punct
  pentru a rescrie existența

  ce te oprește să fii a mea întru totul?
  m-am săturat de lungile așteptări
  m-am săturat ca luna
  să-mi însângereze privirea cu secera ei
  m-am săturat ca umbra
  să mă jefuiască de viață la orice pas
  m-am săturat să fiu robul
  propriei mele tăceri
  m-am săturat de gustul pietrelor
  de travestirile timpului
  de promisiunile norilor
  m-am săturat să mor zilnic
  și să renasc doar pentru a muri

  până când, până când, până când
  acest cataclism al durerii
  această luptă continuă
  cu morile de vânt
  acest bir plătit prin speranță
  utopiei, nimicului?
   
   
  Unde e poezia?

  hârtie, zid al plângerii, unde e poezia?
  vioara sângelui caută neîncetat
  arcușul tandru al versului
  inima își caută veșmântul de lumină
  singurătatea îmi devorează amintirile
  una după alta, ca un câine flămând
  felinarele adevărului abia pâlpâie
  fericirea se hrănește
  doar cu lacrima nopților albe
  își caută fericirea pereche în oglinzi
  simt golul cum se adâncește în mine
  unde, unde, unde e poezia?

  lacrima umple candela dorului
  flacăra dă naștere umbrelor mute
  visele au înnoptat în carnea mea
  fără să spună nimic
  chiar și pixul meu zace
  ca un catarg rupt de furtună
  spune-mi, tu, zid al plângerii
  loc al dorințelor care devin realitate
  unde e poezia?

  aș da orice ca să știu
  mi-aș împărți trupul
  ca pe o pâine, oglinzilor
  mi-aș scoate un ochi
  și l-aș dona nopții chioare
  mi-aș dărui trunchiul și brațele
  copacului ars până la rădăcină
  de fulgerul fără milă
  spune-mi, unde-i?

  uite, merg
  cu toate cuvintele astea fără viață
  pe străzile tale pustii și... nimic
  versurile nu mai vor să se îmbrățișeze
  metaforele sunt fântâni otrăvite
  nici moartea nu se atinge de ele
  merg și iar merg
  ca vântul printre morminte
  tulburând somnul florilor
  calc pe urmele care păreau fi ale ei
  și ajung să calc tot pe urmele mele
  spune-mi, unde-i?

  nu am mult timp la dispoziție
  fiecare secundă e spinul
  unui trandafir otrăvit
  în mine, toate trenurile se grăbesc
  la fereastra inimii poposește
  tot mai des, întunericul
  spune-mi, tu, zid al plângerii
  unde e poezia?
  copacul din mine
  încă mai visează
  să înfieze stelele
  fără cer
   
   
  Prefer să fiu lacrimă

  nu vreau să fiu soare
  nu vreau să dau viață umbrelor
  nu vreau să ridic
  aceste temple păgâne
  ale întunericului fără sfârșit

  prefer să fiu lacrimă
  dar câți ciorchini de durere
  pentru o singură lacrimă
  câtă presiune
  în creierul zdrobitor
  câte lupte cu amintirile
  în arenele insomniei
  câte flori de cenușă
  dăruite pământului
  și cât mers în genunchi
  prin catacombele sângelui?

  spune-mi, tu, inimă
  pasăre care te zbați
  în propriul delir
  spune-mi, tu, strigăt amuțit
  în mormântul iluziei
  spune-mi, tu, boală
  care își caută cuibul în carne
  spune-mi, tu, os
  instrument fără sunet
  spune-mi, tu, oglindă
  care n-ascultă decât de ea însăși
  spune-mi, tu, zid
  al ușilor fără chei
  spune-mi, tu, clopot de gheață
  al singurătății
  spune-mi, tu, ruină a vieții
  peste care se așterne nimicul
  spune-mi, tu, metaforă grijulie
  spune-mi, tu, suflet
  în care se-ntorc scrisori necitite
  de iubirile mele

  tăcerea voastră
  e de aur încins
  tăcerea voastră mă consumă
  așa cum focul consumă
  o lumânare

  și totuși, prefer să fiu lacrimă
  chiar dacă lacrima este
  un păianjen izgonit de propria-i pânză
  fiindcă n-a prins timpul pierdut
  un bocet sculptat de bocetul liniștii
  o dragoste umilită
  de ironia absurdului
  un copil al mării și-al cerului
  lăsat în grija ierbii
  un ultim vis
  al fântânii secate

  da, da, prefer să fiu lacrimă
  singura apă în care
  se botează cuvântul
   

  Despărțirea de poezie

  tot ce voi scrie acum
  nu mai este poezie
  mă simțeam cumva obligat
  să vă spun că eu și poezia
  ne-am despărțit
  despărțirea plutea de ceva vreme
  în aerul nedomesticit de lumină
  pe care doar umbrele îl respirau
  se vedea chiar și pe chipul trist
  al ferestrelor din neziditele ziduri
  știam, eram pregătit
  o lungeam doar așa de dragul
  primelor clipe când
  am văzut-o venind către mine
  cu tot alaiul ei de cuvinte
  ah, ce vremuri!

  nici nu mai știam pe unde să o scriu
  că să-i arăt cât de mult o iubesc
  ah, ce vremuri!
  mi-am promis că voi fi tare
  chiar dacă privirea îmi trădează
  ploile toamnei din mine
  chiar dacă, uneori
  voi deschide cartea mea
  pentru a-mi aminti
  de dragostea noastră
  cuvintele au rămas ca o piele de șarpe
  pe un drum fără urme
  ea, poezia, s-a dus mai departe
  pentru a intra în sufletul altcuiva

  nu sunt gelos
  cândva se va întoarce, știu sigur
  sau, cel puțin, așa simt
  ea nu-i făcută să mă iubească
  doar pe mine
  nimeni nu a reușit să o păstreze
  doar pentru el
  în fond, ar fi o mare prostie
  ce-i doar al tău își pierde farmecul
  te plictisește
  iar poetul trebuie mereu
  să râvnească la frumusețea supremă
  la miracolul absolut
  numai așa poate caligrafia îngeri
  pe genele dimineții

  poate, poate, poate
  mă va vizita într-un vis, cine știe
  în visul în care viețile tuturor
  sunt unite într-o poveste a neuitării
  poate că zâmbetul ei
  îmi va devora spaima
  poate că îmi va spune:
  "rămâi, până la urmă toți vor ajunge aici"
  iar eu voi fi tentat să rămân
  sedus de buzele metaforei sale
  poate doar muzica asta
  ce zboară ca o pasăre
  de la cuibul vieții la cuibul visului
  cu amintirea iubirii în cioc
  îmi va spune: "întoarce-te!"

   
 • Sursa: Ionuţ Caragea, 2021