« Revista ASLRQ
 • Adrian Erbiceanu - Același veac, același leat (Glossă)

  Același veac, același leat,
  Mă pierde și nu știu s-o spun,
  Printre frunzișul destrămat,
  Pe care nu pot să-l adun,
  Cât timpul, risipit în van
  – Din inocență sau răsfăț –
  Șterge răbojul, an cu an,
  Fără să uit, fără să-nvăţ.

  Sub greutăți mă încovoi,
  – Văzând cum toate cad în lut –
  Dar trag la carul cu nevoi,
  Împins de teamă spre trecut;
  Că nu-i nimic de înțeles
  Din câte mi s-au dat-luat,
  Fără vreo urmă de succes,
  De-același veac, de-același leat.

  Întorc o vorbă și găsesc
  Mocnind în ea, un adevăr
  Ce-mi pare strașnic și firesc…
  (Atunci, de ce-am mușcat din măr?)
  Dar nu-l rostesc, ci îl ascund,
  Când în ce-i rău, când în ce-i bun…
  Dar lumea, ca pe-un muribund,
  Mă pierde. Și nu știu s-o spun.

  Spre toamnă brațele se-ntind
  Ca niște ramuri de copac…
  Încerc din mine să desprind
  Nedumerirea-n care zac;
  Să înțeleg – precum aș vrea –
  De ce-am trăit, la ce-am visat,
  Pe câmpul cotropit de nea,
  Printre frunzișul destrămat.

  M-aplec din ce în ce mai mult
  Spre glasul tainic, să discern
  – Rătăcitor, prin câte-ascult –
  Între ce-i nou și ce-i etern,
  Când din neantul echivoc
  – Nădăjduind să-l descompun –
  Mă-nvăluie un cerc de foc,
  Pe care nu pot să-l adun.

  În mine vin și se petrec
  Furtuni după furtuni, mereu,
  – Alergătură și eșec –
  Dezlănțuiri în apogeu,
  Edificat cercând s-ajung
  – Iluzie, cu chip uman –
  Pe drumul ce se-ntinde lung
  Cât timpul risipit în van.

  Spre țărmuri greu de cucerit
  Mă poartă încă-același dor
  Dar eu, în mine rătăcit,
  Cu umbra, viața o măsor
  Rotindu-mă prin zodiac,
  Precum un bidiviu sub hăț,
  Încât zadarnic mă prefac,
  Din inocență sau răsfăț…

  Nu știu, din tot ce am atins,
  Anume ce a mai rămas,
  Că răscolit, cu dinadins,
  În mine însumi m-am retras,
  Dând clipei sufletul-obol
  Să se destăinuie, profan,
  Când rătăcit, din gol în gol,
  Șterge răbojul, an cu an.

  E drumul ca și cum a fost,
  De mult prezis, să nu-l cuprind
  – Ca dezmembrarea fără rost,
  Pe orizonturi aburind –
  Anume dat, anume pus,
  Ca, insolvabil, să m-agăț
  De cele câte s-au mai spus,
  Fără să uit, fără să-nvăţ.

  Fără să uit, fără să-nvăţ,
  Șters e răbojul, an cu an,
  Din inocență sau răsfăț,
  Cât timpul, risipit în van,
  Pe care nu pot să-l adun
  Printre frunzișul destrămat;
  Mă pierde – și nu știu s-o spun –
  Același veac, același leat.


 •  

  Sursa: Adrian Erbiceanu, 13 dec. 2021