« Revista ASLRQ
 
Emilia Stroe - Destinul artistului - Zbor metaforic în poemul Acelaşi veac, acelaşi leat, de Adrian Erbiceanu
 
    Acest poem subintitulat Glossă aduce in fața cititorului tema destinului spiritului creator pe ecranul vremii, un punct în mișcare pe orbita cerească, unde timpul este egal cu sine, unde disparitățile se unesc într-un peisaj ale cărui elemente nu se pot aduna pentru a reconstitui întregul: ,,Același veac, același leat/ Mă pierde și nu știu s-o spun,/ Printre frunzișul destrămat/ Pe care nu pot să-l adun.”
    Proiectat pe un fundal atemporal, ce stabilește o ecuație de egalitate între an (leat) și veac, între clipă și eternitate, în cel mai autentic spirit eminescian, artistul se lasă purtat pe aripile timpului ,,risipit în van”, fără să-și dorească să învețe din duritatea lecțiilor vieții. Succesele și insuccesele se succed, lucrurile sunt trecătoare și zadarnice, după exemplul Pildelor lui Solomon, model referențial al literaturi sapiențiale: ,,Căci nu-i nimic de înțeles/ Din câte mi s-au dat-luat, / Fără vreo urmă de succes, / De-același veac, de-același leat.“ 
Între noutatea și eternitatea adevărurilor rostite sub soare, se întinde ‚,neantul echivoc”, pe care poetul nu-l poate descompune, iar ,,cercul de foc” învăluitor ca o magmă vulcanică, nici el nu poate fi adunat: ,,M-aplec din ce în ce mai mult/ Spre glasul tainic să discern/ Rătăcitor prin câte ascult/ Între ce-i nou și ce-i etern,/ Când din neantul echivoc/ Nădăjduind să-l descompun/ Mă-nvăluie un cerc de foc,/ Pe care nu pot să-l adun.‘’
    Viața poetului, a omului superior este măsurată ,,cu umbra”, iar el rătăcește pe sub zodii, personaj mitic emblematic; simularea nu are sens, ne amintim de versurile eminesciene din Glossă:,,Privitor ca la teatru/ Tu în lume să te-închipui:/ Joace unul și pe patru/ Totuși tu ghici-vei  chipu-i “ Dramatismul născut din neputința poetului de-a fi învățat ceva din lecțiile timpului și ale vieții, din acceptarea resemnată a acestora, generează imagini poetice unice, fermecătoare.
    Poetul pare a fi  înțeles sfatul eminescian: ,,Tu în colț petreci în tine/ Și-nțelegi din a lor artă/ Ce e rău și ce e bine. “
    Iată și răspunsul peste ani al poetului Adrian Erbiceanu: ,,Nu știu din tot ce am atins,/ Anume ce a mai rămas/ Că răscolit cu dinadins/  În mine însumi m-am retras. “
    Poemul  ,,Același veac, același leat” este o bijuterie muzicală, realizare exemplară a acestei specii a poeziei sapiențiale care este glossa.
 
Prof. Emilia Stroe, 19 august 2020, Alexandria.
 
 
 
 
Sursa: Adrian Erbieanu, 13 dec. 2021