« Revista ASLRQ
 
Ana Dobre - La cină cu...
 
Dominanta romanului Cină cu Veturia al Elisabetei Iosif[*] este cea estetică, chiar estetizantă.
Personajele, Veturia, scriitoare, și soțul ei Emanuel Christea, profesorrul Gérard Apel, filosoful Petru Chisai, Gloria – artistă, Dora, căutătoare a sensului existențial, cu experiență tibetană,Verona, „Castelana de la Marginea Nopții”, au preocupări artistice, sunt interesate de frumosul din realitate sau de transformarea urâtului existențial în frumos, nu în urât estetic. Preocuparea lor majoră este aflarea sinelui, transformarea vieții în artă.
Considerațiile estetice sunt risipite cu generozitate, adunând, ca pilitura de fier în jurul magnetului, temele povestitorului, camuflat în personajul alter-ego, Veturia: condiția creatorului și a creației, avatarurile scriiturii.
Cele 31 de secvențe narative, prezentate când subiectiv de către  un personaj-narator, Emanuel Christea, când obiectiv, rețin felii de viață, nu la modul realismului clasic, ci filtrate prin conștiința formatoare, modelatoare, sau infidelă în reprezentarea dominantelor realului.
Cartea pe care vrea să o scrie Veturia, există și această temă a metaromanului, a scriiturii unei povești, este o aventură – a conștiinței, a scriiturii, dar și scriitura aventurii. Transfigurarea se produce prin capacitatea cuvântului de a transcende banalul, prin acea poezie a textului care creează o atmosferă și provoacă, stimulează emoția. Povestea nu e indiferentă, nu poate fi indiferentă, trebuie să atingă alte conștiințe, să le facă să vibreze.
Nu romanul străzii o interesează pe Veturia, nu datele disparate ale realului, fapte diverse excerptate din realitate care pot avea căldura clipei, dar nu și specia eternității, cât romanul care să surprindă viața cu sensurile ei ascunse, cu anamnezele  și chenozele ei, prin care catharsis-ul să fie posibil. Creația devine transcendere, ieșire din realul desemantizat și intrare într-un absolut posibil, universul compensatoriu al autorului, catharsis-ul lui.
Laitmotivul „Scrisul nu alină” revine obsedant, ca reflectare în conștiințe diferite, cu semantizări diferite. Așa simte Veturia, așa simte Dora, preocupată de spiritualitate, mergând în căutarea adevărului, care să o clarifice, până în Tibet. Cartea și viața sunt labirintice. Căutarea este febrilă, deci scrisul cathartic, cu rol terapeutic nu există. Doar cel esențial, revelatoriu, care revelează sinele.
Dora iese dintr-un labirint fără clarificările necesare, interogațiile ei continuă, prelungindu-se în considerațiile despre roman, întrucât romanul ar putea fi un joc secund, o copie, în sens platonician, a realității. Romanul, spune ea, „a devenit o încercare prin care se măsoară un om cu egoismul spiritului său – o energie negativă – sau cu felul lui de a fi în relația cu ceilalți. În romanul modern, autorul caută să afle cine suntem prin intervenția sexului sau prin felul în care omul iubește viața, mereu încordată...”. Implicațiile polemice sunt difuze, dar nu absente. Romanul ar trebui să ofere „sensul metaforic al suferinței umane”, să motiveze spiritul în sensul unui optimism purificator, convingându-l pe cititor că „Răul poate fi învins”. Esteticul concurat de etic, așadar.
Într-o lume ca a noastră, preocupată de banal și de banalități, dominată de pragmatic și de răul cărnii, rolul creatorului se manifestă în modul în care-și asumă exigențele creației. Imaginea de Orfeu a creatorului este simbolică și emblematică. Este creatorul care a coborât în Infern, în infernul zilelor concrete ale realului, în încercarea dramatică de a restitui oamenilor iubirea, de a le-o oferi pentru resetarea exsitenței.
Scriitorul este un restaurator, încearcă să scoată la iveală lucruri adormite într-un zid, în cărțile vechi, „citind pe fațadele cu ferestre acoperite în plină zi, întrebându-se dacă mai locuiește cineva acolo”...
Revenirea la personaj, pe care și-o propune Veturia, autoarea romanului Labirint în foc, coincide cu o revenire în real. Creatorul este un vizionar, arta poate devansa viața, o poate anticipa. Sub semnul coincidenței stranii, circumscris unui fantastic straniu, se află anticiparea, prin romanul pe care-l lansează, a dramei de la Colectiv din octombrie 2015.
Spațiul citadin care este fundalul acestor povești înscrise în dualitatea viziunii moderne – scriitura aventurii, aventura scriiturii, se mitologizează ca în prozele lui Mircea Eliade, devenind un oraș cu o georgraafie proprie, mitizantă și creatoare de mituri.
Visul este parte a creației, creația stă „pe muchia dintre vis și realitate”. E un mod de a sugera ideea necesității sondării realității prin observația socială directă, dar și cea a investigației profunzimilor. Calea cea tainică duce în interior. Acolo se clarifică sensurile, acolo apar revelațiile. „Visul și poezia participă la aventura textului unei cărți”, conchide Veturia, ca un ecou al credinței autoarei înseși.
Sensul titlului se limpezește la final, în scena ceremonialului ceaiului, exercițiu spiritual care are conotații simbolice. Ceaiul este elixir și adjuvant al treziei/trezviei, care ține spiritul în alerta frumosului, treaptă spre absolutul accesibil fiecăruia. Starea la care aspiră personajele este starea Zen. Pâinea mare, aburindă, din care „rupeau toți cu bucuria cuprinderii unei pâini, ce o primiseră cândva de la părinți, ca și Brâncuși, aflat la acea «masă de taină»...”, trimite la cina cea de taină. Și Veturia participă la o cină, „o altfel de cină”...
Creatorul se dăruiește pe sine prin creație ca și cum ar împărți, asemenea lui Iisus, o pâine – carnea Lui, spiritul Lui. Trădătorul nu mai contează. Creația nu are sfârșit. Important este ca artistul să nu se trădeze pe sine, să nu-și abandoneze talantul și, odată cu el, misiunea, dar și blestem de a crea frumuseți.

[*]Elisabeta Iosif, Cină cu Veturia, Editura Art Book, Bacău, 2020.

Sursa: Elisabeta Iosif, 5 dec. 2021