« Revista ASLRQ
 
A.I.Brumaru - Rostirile fiinţei

    Un volum compozit (poeme, citate, aforisme), intitulat Infectat cu iubire, semnează astăzi (în epoca microbului roşu de la Wuhan), deja cunoscutul, prodigiosul, aş spune, vârf al promoţiei 2000, Ionuţ Caragea. Scriitorul nu e, aşadar, la prima izbutire de acest fel, numărătoarea e, în caz, totuşi riscantă, ar fi probabil în inventar 50 de titluri, omul e va să zică prolific şi performant: deşi tânăr, a obţinut aplauze deopotrivă în sport (rugby) – unde urnirea şi străpungerea de praguri ferme şi ispititoare cer nu doar incitaţie, ci şi socoteală, temeritate şi forţă - dar şi în lucrarea de fineţuri ale gândului şi vorbei: în literatură deci, Ionuţ Caragea, cum aflu, adunând şi aci lauri de pretutindeni – în ţară şi pe meridiane, fiind prins încă de pe acum în dicţionare selecte şi în florilegii prestigioase.
    Aforismul (ca să ne oprim mai întâi la această parte a cărţii) e, amintindu-ne de un vers celebru al lui Lucian Blaga, ca o retragere spre schiţă, adică spre esenţe ale cunoaşterii (,,acolo unde toate lucrurile se desăvârșesc/făcând un pas şi încă unul/înapoi spre schiţă,,), fiind, cu alte cuvinte, o înţelepciune deschizătoare de drum şi orizonturi. Aforismul are în literatura română o frumoasă, binemeritată tradiţie. Au fost în scrisul românesc (mai sunt încă, precum în lucrarea literară a lui Ionuţ Caragea) momente privilegiate când apoftegmatica împlineşte o cuminţenie, o filosofare, o sapienţă, cum ar spune latinizantul de demult; poate chiar o filosofie –, ori numai va fi deschis acesteia alte spornice zări, căi noi (se va fi întrezărind acum, cu aforismul, ca dintr-un cristal scăpărător – aci partea cuprinzând întregul –, un orizont de aşteptare; un orizont însă ce ţine gândirea şi construirea la un loc, ca să ascultăm gândul heideggerian). Aşa, ca să dau un exemplu (pentru că puţină istorie nu strică), chiar la Lucian Blaga. Marele filosof şi poet, autor al mai multor volume de maxime (nu e defel întâmplător că aforismele se numesc şi în chipul acesta), de la Pietre pentru templul meu, la Discobolul ori la Elanul insulei, va simţi la un moment dat (ca şi Fr. Nietzsche) nevoia de a explicita lucrarea întru spirit a aforismului, a sentenţei, fiind convins (deodată cu renascentistul Pico della Mirandola) că „numai în acest domeniu este cazul să se vorbească despre tot ce se poate şti şi despre alte câteva lucruri”. Apropiindu-se de încheierea sistemului său filozofic (unul dintre cele mai întemeiate în românește, însă cu deschidere, ne încredinţează Mircea Eliade, în universal) sau doar bănuind că-l va încheia într-un fel, Lucian Blaga îşi îngăduie să profite de aforisme (aşa cum făcuse şi la debut, în Pietre pentru templul meu) spre a vesti unele înfăţişări ale gândului ce n-ar fi încăput (ori la începutul auctorial nu erau încă dovedite) în casetele severe ale sistemului constituit; îşi lua în felul acesta libertatea de a-l reface, de a-l relua pe alte linii. Încă în Discobolul, o plachetă în care Blaga aşează maxime în forma definiţiilor (o regulă pe care Ionuţ Caragea şi-a apropriat-o fără de reţinere), prin urmare în sensul etimologic al termenului (aphorismos însemnând în greaca veche tocmai definiţie), filosoful ar caracteriza aforismul drept o structură scriiturală suficientă sieşi, neiertătoare cu adaosurile. El scrie: „Când formulezi un aforism trebuie să-l aduci în situaţia de a refuza orice adaos. Un aforism trebuie să fie ceva organic, încheiat, ca Biblia”.
    Cum stă în faţa acestei exigenţe fundamentale aforismul lui Ionuţ Caragea. Undeva el aşterne această definiţie – în duhul tehnologic al secolului, al mentalului să-i zicem (vezi A. Lesenciuc, Th. Codreanu) transmodern: „Aforismul – selfie fără mască”, mai departe el schimbând însă registrul la o chemare lirică, iscodind deja, ca să zic aşa, iscusirile limbii : „Dacă vrei să miroşi floarea din spatele pânzei ai două soluţii. Să distrugi pânza sau să-ţi strângi aripile. Majoritatea o vor alege pe prima”. Nu lipseşte, iată, nota polemică, ironia fină, aproape inaudibilă, intertextualitatea, acestea neabsentând nici mai departe, de pildă în sentenţele pe care i le inspiră scriitorului epoca I.T., pe care noi o locuim astăzi nesiliţi de nimeni: „Selfie. Măreţia omului eclipsând istoria din spatele lui”; „Biblia noilor internauţi: La început era Giff-ul şi Giff-ul era la Internaut şi Internautul era Giff-ul”; ,,Să nu te-nchini la chip cioplit. Vino pe facebook! Chipurile sunt prelucrate mai soft”. (Inspirat de o altă demonie a veacului, de unde şi titlul volumului, e vorba de molima chinezească, de, cum spuneam mai sus, infecţia pandemică, scriitorul îi va dedica aceleia nu puţine meditaţii, una dintre ele, ca să anticipăm, referindu-se şi la răvăşeala măsurilor de prevenţie; una, discutabilă, ar fi, de pildă, iniţiativa suedeză, ce poate fi, ne încredinţează într-o notă contondentă poetul nostru, extinsă la atitudinea şi elaborarea civilizaţiei contemporane: „Înţelepţii trebuie să se adapteze noilor vremuri. Ca să scape de prostia lumii, mai întâi trebuie să treacă prin imunizarea de turmă”).
    Multe dintre aforismele din carte ale lui Ionuţ Caragea, făcând trecerea (deşi nu sunt în linia întâi) spre poemele cuprinzătoare şi fabuloase ale volumului, au înfăţişarea unor fermecătoare haiku-uri. Francezul Roland Barthes, autorul Discursului amoros, numea haiku-ul, această rostire sibilinică şi graţioasă, invenţie probabil a doamnelor din înalta curte niponă sau a gheişelor, aceste hierodule misterioase, fără însă de truculenţa putanelor cunoscute, „o viziune fără comentariu”. Ca să glosăm pe marginea acestei spuse, lapidarele poeme de ceremonial sunt aidoma unor crestături efemere pe lumina de lună, bucle uşoare şi mătăsoase ce se înfăşoară pe o emoţie, pe câte un frison tandru şi despovărat, precum fluturele ieşit, încă nesbicit, din roua dimineţii. Iată, despăturind cartea lui Caragea, această împachetare metaforică: „Lacrima, o cărare pe câmpul cu flori ofilite”. Şi tot aşa, această superbă rostire: „Tristeţea, o salcie care plânge pe malul sângelui. Din ramurile ei, poetul îşi împleteşte cununa”. Veritabile poeme, aforismele lui Ionuţ Caragea sunt metafore fulgurante: „Scânteia din care cuvântul se naşte va arde cândva toate poemele. Va rămâne doar sentimentul, ca un vânt călătorind printre stele”. Unele dintre ele ar fi, fără exagerare, în spiritul lui Emil Cioran, magistrul imbatabil în contemporaneitate al speciei: „O lacrimă îngropată în inimă. Un cuvânt ce renaşte când înfloresc stelele”; „Râul poartă şi lacrima pietrei,,. Şi mai ales: ,,Dumnezeu, ambasadorul lacrimii mele pe lângă inima ta”; „Învierea, un zbor ce trece peste toate căderile, prefăcându-se în lumină şi-n cântec”; ,,Luciditatea, autosadism fără visul fericirii”. Şi acestea, cu mesaj thanatic, însă fără de disperare: „Viaţa, o ceaţă ce se destramă la ivirea nesfârşitului vis”; „Sunt un cheag de cuvinte pe rana supremei absenţe”; „Continuitate. Oasele mă vor povesti unui alt trup”.
    Unele aforisme sunt veritabile poeme, seducătoare prin rafinament: „Când vorbesc cu marea, e suficientă o lacrimă./Când vorbesc cu pământul, e suficientă o atingere./Când vorbesc cu cerul, e suficientă o respiraţie./Când vorbesc cu tine, e suficient că te privesc” şi: „Poezia, lacrimă înflorită la marginea uitării”. Metafore subţiri, stilate, aceste haiku-uri infidele, aforisme într-un cristal metaforic, ocupă în marile poeme din volumul lui Ionuţ Caragea stihul, strofa aşa-zicând tradiţionale, contingente manualului, închipuind în schimb discrete, tandre spectacole – ca să le numesc cumva – ideatico-lirice. Ca în poema Pot fi: „Pot fi un gând ascuns/de umbrelă sub ploaie//pot fi un nor alergând/după un soare speriat/de propria-i vârstă//pot fi o umbră expatriată/de întuneric//pot fi o fisură în marea minciună//pot fi un nimic /înfrumuseţat de speranţă//pot fi o crimă/de dragul unei atingeri/răvăşitoare//pot fi o muşcătură adâncă//în nevinovata inimă/…/pot fi în starea de graţie/a neprihănirii/pot fi semnătura/pe certificatul iubirii//şi tu, şi tu, şi tu/nu vei şti niciodată”. Ispita tratării în regim ideistic a aspectului cotidian, o plimbare amoroasă pe ţărmuri, cu marea îngânând poveşti la ureche, de pildă, dă câte unui poem (ca Val după val, de exemplu) o notă rezonând metafizic: „se scaldă cuvântul în eternitate/pun cochilia timpului la ureche/şi ascult glasul/valurilor//fără grabă/în numele tuturor/aşteptărilor/între zorii speranţei/şi ultima lacrimă/ascult glasul valurilor//şi simt/cum dragostea mea/se scaldă/în muzica nenăscută/a sângelui/şi pleacă un mare val/de cuvinte către lume”. În Uroborus (simbologia îl recunoaşte – Uroboros, Ouroboros – ca şarpele ce-şi mănâncă singur coada, imaginând astfel unitatea lumilor, necontenirea temporală, deodată cu imortalitatea suflet-spiritului), Ionuţ Caragea reface cvasiepic – pentru că şi aci predomină imaginea abstrusă - simbolul, izbutind, iată, fără o retorică fastidioasă, un succint, însă sugestiv tablou al unei cosmogonii interioare: „Ca Moise/trec prin amintirile mele/căutând începutul//tinereţe/copilărie/primul strigăt/naşterea, exilul într-o lume/pentru care nu am fost pregătit/mama mea, pământul promis/prima bătaie de inimă/zigot, ovul, spermatozoid/o înlănţuire de trupuri/dorindu-mă/chemându-mă/ de undeva de foarte departe//aş vrea să ştiu mai mult de atât/închid ochii/respir profund/apoi, liniştit/călătoresc pe aripi de gând//văd cerul, planete, sori/galaxii, găuri negre/o mare explozie//Singularitate//un punct/sub pixul unui poet/ce scrie această poezie//nu se poate!//nu, nu, nu se poate!//nu vreau să uit!//despre ce era vorba?//Ca Moise/trec prin amintirile mele/căutând începutul”.
    Dedicat lui Nichita Stănescu – semn că promoţia de după anul 2000, măcar prin singularul Ionuţ Caragea, s-a desprins de radicalii (lansaţi de optzecism) ce se întreceau în repudierea necinstită a marelui poet – poemul Prometeu dezlănţuit poate fi citit, de aceea, ca un omagiu, dar şi mai mult, ca drama scriptorului; tiparul e, iată, subtil nichitastănescian: „într-un vis/le-am furat zeilor poezia/da, le-am furat zeilor poezia!//când am deschis ochii/mâna mea a început să scrie singură/când m-am privit în oglindă/din vechiul meu lanţ/purtam doar o brăţară//eram tânăr, frumos/şi dezlănţuit/un înger blond/cu ochi albaştri/coborât de undeva dintre/aştri//şi totuşi remuşcarea/îmi rodea sufletul/aşa cum necuvintele/rod întunericul//să fi fost dragoste?/să fi fost clemenţă?/totul se plăteşte, nu?/de ce am rămas nepedepsit?//şi-n timp ce mâna dreaptă tot scria/mâna stângă îmi turna apă de foc/în pahar//ia şi bea!/ia şi bea!//scriam şi beam//şi apa de foc/intra în mine/ca un vultur/devorându-mi ficatul//lumea nu înţelegea/dar era mai corect aşa/era mai corect”. Destinul scriptorului, lucrarea acestuia de facere şi refacere, ori numai de trezire din latenţe, cu cuvântul acela iniţial, a lumilor, e o temă recurentă a mai tuturor pieselor din cuprinsul cărţii de faţă. Precum în poema indimenticabilă La scăldat, unde gândirea, să-i zic abstractă, e feminin învăluită, nu lipsesc deci nota lunecos senzuală, umiditatea sentimentului erotic, erosul absorbant din care nu absentează lăcrimarea: „Cuvintele sunt femei/de care mă îndrăgostesc/atunci când sufletul plânge/de singurătate/femei care vor să se scalde/în lacrima mea/.../cuvintele sunt femei/pe care nu le pot uita/bucuria venirii lor/mă trezeşte la viaţă/gândul că vor pleca/mă înfioară//ce pot face, ce pot face/să rămân cu aceste cuvinte?/.../lacrimă, te rog întoarce-te/din ochiul din care ai curs/şi lasă cuvintele să fie/stăpânele destinului lor”.
    Existenţa cotidiană – ca să revenim – care la optzecişti, de pildă, e potenţată frecvent în locul comun al mizofiliei (vezi Budila-Express), în aspectele stăruitor mecanice e, la poetul nostru, scoasă deîndată din clişeu; ponciful e reciclat, i se redeschide cursul, distanţele, absenţa, se îmblânzesc, se hominizează; limbajul sublimat personalizat – ideatizat, aş spune, la tot pasul – oferind poemului (oricăruia din cuprinsul cărţii) originalitate, autenticitate. Iată Infectat cu iubire (titlul însuşi indicând că întreg volumul, botezat aidoma, a fost redactat sub semnul urgenţei, al realităţii împrejmuitoare într-o necontenită, tragică sfâşiere): „Un om, alţi oameni/şi umbrele lor/vorbind prin semne/despre distanţele/ce ne separă/desăvârşind absenţa//o durere, alte dureri/şi piroanele-nfipte/în inima împietrită de spaimă/pe care sufletul se caţără/pentru a ajunge la Dumnezeu//o moarte, alte morţi/şi toate lacrimile/scurgându-se tăcute/sub o mie şi una/de măşti părăsite/de speranţe şi vise//o floare, alte flori/şi amintirile cu petale de foc/sperând să mai fie/măcar o dată privite/prin ferestrele/oarbe ale cărnii/pentru a resuscita/poezia din noi//o lume, alte lumi/şi stelele lor căzătoare/făcându-ne cu ochiul/înainte de dispariţia lor/în spitalul obscurităţii/universale//o pâine, alte pâini/şi trupurile aburinde/cu care întâmpinăm/îngerul foamei/fără de sfârşit//o tăcere, alte tăceri/şi umbra care continuă/să-mi fie alături/ca un câine care nu-şi mai trădează stăpânul/îndemnându-mă/să scriu, să scriu...//un cuvânt, alte cuvinte/şi pixul meu care lasă/urme albastre pe hârtie/de parcă cerul ar păşi/pe zăpada uitării//o zi, alte zile/şi poemul acesta/limpede ca o lacrimă/prin care mă priveşte/moartea cu masca pe faţă/neîndrăznind să mă atingă//fiindcă/sunt infectat/cu iubire”.
    Cenuşă vie, din partea a doua a volumului, trimite, simbologic vorbind, la pteroid, la Pasărea Phoenix, adică la renaştere (aci, cum vom vedea îndată într-un remarcabil poem, o renaştere prin anamneză şi visare, prin scris; mai precis prin poveste). Pasărea, cu alte cuvinte, zborul, apare (după G. Durand) în microcosmul alchemic. Ar fi acum încoronarea operei şi Ionuţ Caragea pare a fi avut în vedere această recomandare. Phoenixul ce se iveşte din cenuşile combustiei ultime este o reînviere, va fi fiind oare o finalizare transcendentă a capodoperei? Urcarea din cenuşă, volatilitatea, zborul sunt o invitaţie la declararea virtuţilor creatoare (poietice, dacă mergem la etimologie), cu alte cuvinte, la elevaţia spirituală. Să citim, în încheiere, Zbor înalt: ,,Îmi înaripez cuvintele/le mulţumesc stelelor/pentru darul lor/nepreţuit//zburaţi, zburaţi/fiţi zâmbetele care se-ntorc/la colţul gurilor/luminoase//povestiţi-le viaţa/îmbrăţişarea, sărutul/sufletul cântător/inima truditoare/ochii de vultur/rugăciunile/din templele viselor//povestiţi-le gândul/ce dospeşte-n tăceri/strigătul suspendat/într-o lacrimă/războiul dintre/a fi şi a nu fi/a şti şi-a uita//zburaţi, zburaţi/precum amintirile/ce-şi caută cuibul/copilăriei//povestiţi-le moartea/renaşterea din albul hârtiei/muzele ca lalelele negre/zidite în flăcări/pierderea, disperarea/abandonul şi drumul/regăsirii de sine//conştiinţa valorii/într-o lume nepăsătoare/strălucirea crescută ca ghiocelul/prin zăpada alienării//zburaţi, zburaţi/povestiţi-le, povestiţi-le”.

 

 

Sursa: Ionuţ Caragea, 6 dec. 2021