« Revista ASLRQ
In memoriam Corneliu Leu
 

    Pe 9 iunie 2015 a plecat dintre noi Corneliu Leu, un scriitor de mare anvergură, a cărui activitate culturală a marcat ultimele decenii. Corneliu Leu a fost invitat şi a acceptat să devină membru onorific în Asociaţia Scriitorilor de Limbă Română din Québec, contribuind, prin activitatea sa neobosită, la promovarea culturii româneşti pretudindeni în lume. ASLRQ regretă enorm trecerea în nefiinţă a marelui scriitor Corneliu Leu şi va face toate eforturile să îi păstreze vie amintirea. 

(n. 21 iulie 1932, Medgidia, judeţul Constanţa - d. 9 iunie 2015, Bucureşti)

 

 

Corneliu Leu – Cronologie Bibliografică
 
1932 – se naşte în Medgidia unde termină şi şcoala primară, urmând apoi cursurile Liceului Mircea cel Bătrân din Constanţa; 1948 - debut cu nuvele şi povestiri în „Flacăra”, „Cuget liber”, „Pagini dobrogene”; 1950 - ,,Asiziile şi alte povestiri radiofonice”; 1952 - ,,Vremea viteazului” - serial de teatru istoric; 1954 - ,,Cu toată viteza” - piesă în 3 acte, premieră „Teatru la Microfon”; 1956 - ,,Ochiu Dracului” - roman, Editura pentru literatură; 1957 - ,,Poveste de iarnă“ - primul spectacol de televiziune în direct; 1958 - ,,Vârsta de aur” - roman, Editura pentru literatură; 1958 - ,,Nopţi dobrogene” - povestiri, Editura Tineretului; 1958 - ,,Familia” - piesă în 3 acte, cu care se inaugurează teatrul de televiziune; 1959 - ,,Sângele şi apa” - nuvele, Editura pentru literatură; 1961 - ,,Cu mâinile noastre” - reportaje, Editura pentru literatură; 1962 - ,,O familie puternică“ - roman, Editura Tineretului; 1963 - ,,Viitorul al doilea” - nuvelă, Editura Militară; 1964 - ,,Puterea” - roman, Editura pentru literatură; 1965 - ,,Balade” - povestiri, Editura Tineretului; 1965 - ,,A doua dragoste” - 3 acte, premieră Teatrul Constanţa si Teatru TV; 1966 - ,,Fiara” - piesă în 3 acte, premieră Teatru radiofonic si Teatru TV; 1967 -,,Viaţa particulară a lui Constant Hagiu” - roman, Ed. Tineretului; 1967 - înfiinţează postul ,,Radiovacanţa”; 1968 - ,,Dreptul la dragoste” - nuvele, Editura pentru literatură; 1968 - începe realizarea şi prezentarea pe parcursul mai multor ani a serialului TV de film de autor ,,Călătorii romantice”; 1969 - înfiinţează Editura Eminescu şi colecţia ,,Romanul de dragoste”; 1970 - ,,Femeia cu ochi albaştri” - roman, Editura Junimea; 1970 - Înfiinţează Studioul de filme al televiziunii începând producţia primelor seriale româneşti şi a coproducţiilor TV; 1971 - ,,Asediul” - film artistic de lung metraj prod. ,,Romaniafilm”; 1972 - ,,Femeia fericită“ - piesă 3 acte, premieră Teatrul Bacău şi Teatru TV; 1973 - înfiinţează ,,Casa de filme nr. 4” devenind producătorul unor filme şi mari ecranizări precum:,,Cantemir”,,,Ioanide”,,Adevărul şi Puterea”, ,,Mihai Viteazul”, ,,Actorul şi sălbaticii”, ,,Ciprian Porumbescu” ,,Ţara de piatră“, ,,Serata”, ,,Casa de la miezul nopţii”,”Cu mâinile curate”, “Felix şi Otilia”, ,,Lumina palidă a durerii”, ,,Nea Mărin Miliardar”, ,,Iarba verde de-acasă”, ,,Alexandra şi infernul”, ,,Scrinul negru”, ,,Tănase Scatiu”, ,,Facerea lumii”, ,,Agentul straniu”, ,,Imposibila iubire”, ,,Castelul din Carpaţi”, etc.; 1973 - ,,Puterea” - roman, ed. II, Editura Eminescu; 1974 - ,,Teatru” - colecţia “Rampa”; 1974 - ,,Fata bună din cer” - 3 acte, rev. ,,Teatrul” şi premieră Teatrul Piteşti; 1975 - apare în ,,Dicţionar de literatură română contemporană“, Editura Albatros; 1976 - ,,Cota 2516” - film artistic de televiziune; 1976 - ,,Această viaţă sentimentală“ - roman, Ed. Cartea Românească; 1977 - ,,Profesorul Demnitate. - piesă în 3 acte, premieră Teatrul Naţional Craiova şi Teatrul TV; 1977 - ,,Femeia cu ochi albaştri” - roman ed. II, Editura Albatros; 1977 - ,,Plângerea lui Dracula” - roman, Ed. Cartea Românească; 1978 - ,,Casa dintre câmpuri” - film, coproducţie ,,Romaniafilm” şi TVR; 1978 - ,,Preţul dragostei, al credinţei şi al urii” - roman, Ed. Cartea Românească; 1979 - apare în ,,Dicţionar de literatură română“, Editura Univers; 1979 - ,,Patriarhii” - roman, Ed. Cartea Românească; 1979 - ,,Teatru comentat” - volum antologic, Editura Eminescu; 1979 - ,,Reporter romantic în ţară şi pe glob” - antologie reportericească Editura Junimea; 1979 - apare în “Dicţionar cronologic de literatură română“ , Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică; 1979 - ,,Baladele pământului natal” - povestiri, Ed. Ion Creanga; 1979 - ,,Romanul unei zile mari” - Editura Albatros; 1980 - ,,Sufletul locului” - piesă în 3 acte, Teatru TV; 1980- ,,Circul spionilor"- film artistic, producţie ,,România film"; 1981 - ,,Dracula” premieră Teatrul Sibiu; 1982 - ,,Insulele” - roman, Editura Albatros; 1983 - ,,Simboluri” - reportaje, Editura Militară; 1983 - ,,Romanul nopţii de februarie” - Editura Militară; 1984 -,,Romanul unei zile mari” - ed. II, Editura Albatros; 1984 - ,,Rănile soldaţilor învingători” - roman Ed. Cartea Românească; 1985 - ,,Romanul unui mare caracter” , Editura Militară; 1986 - reînfiinţează, la ,,Contemporanul” suplimentul “Realitatea ilustrată“; 1987 - 1990 - ,,Faptele, Secolul, Puterea” - trilogie, Editura ,,Albatros”; 1989 - ,,Romanul unei zile mari” ed. III, Editura Albatros; 1990 - înfiinţează Casa de Editură şi Producţie Audio,Video,Film ,,Realitatea”, cu publicaţiile ,,Ave”, ,,Necazul”, ,,Antologia poeziei creştine”; 1990 - înfiinţează Fundaţia Episcopul Grigorie Leu; 1991 - ,,De groază şi de râs” - proze şi scenarii, Editura Realitatea; 1991 - până azi, înfiinţează rubrica radio săptămânală ,,Căsuţa poştală 33”; 1992 - ,,Poetul ca o floare”. - roman, Editura Realitatea; 1992 - 1993 ,,O ţară bogată cu ţărani bogaţi” - reportaj european ,,Realitatea”; 1992 - înfiinţează spectacolele radio - tv. cu public ,,Cabaret politic”; 1993 ,,Omul succesului” - piesă în 3 acte,Teatrul National Radiofonic; 1994 Anonimul Brâncovenesc - editura ,,Realitatea”; 1994 - până în prezent - ,,În gura leului” - rubrică moralistă săptămânală în ziarele ,,Libertatea”, ,,Ordinea”, “Azi”, ,,Cronica română“, ,,Albina” şi în emisiunea lunară ,,Viaţa ca un spectacol”; 1995 - ,,Drumul spre Damasc” - roman, Editura Eminescu; 1995 - devine membru titular al Institutului Internaţional Jacques Maritain; 1995 - ,,Democraţia locală“ - eseuri, Editura Realitatea; 1995 - ,,Hora tranziţiei”, ,,,Nu trageţi în guvern”, ,,Bomba tranziţiei”, ,,Vin alegerile”. - spectacole complexe cu transmisii radio în direct şi serial TV; 1996 -,, Generalul şi găinarul” - piesă în 3 acte, Teatrul Naţional Radiofonic; 1996 - ,,Spionii birocraţi” - roman, Editura Eminescu; 1996 - ,,Noi şi Europa”, ,,S-a schimbat schimbarea” , ,,Poveste politică de iarnă“ - spectacole complexe multimedia cu transmisii în direct; 1997 - înfiinţează Consfătuirea Naţională a Intelectualilor de la Sate; 1997 - ,,Fiii risipitori ai Europei” - eseuri, Editura Realitatea; 1997 - ,,Dămăroaia Story” - piesă în 3 acte, Teatrul Naţional Radiofonic; 1997 - este printre iniţiatori şi devine membru fondator al Asociaţiei Europene pentru Educaţie Pluralistă; 1998 - înfiinţează Institutul Naţional de Personalism; 1998 - înfiinţează revista ,,Pluralitas”; 1998 - apare în “International Author’s and Writer’s Who’s Who” – Cambridge; 1998 - ,,Au avut românii norocul unei revoluţii?” - eseu, Editura Realitatea; 1999 - apare în “Marquis Who’s Who in the World” şi în ,,Cambridge Dictionary of International Biography”; 1999 - înfiinţează ,,Mişcarea pentru Progresul Satului Românesc”; 2000 - ,,Re-introducere în Personalism” - eseuri, Editura Realitatea; 2000 - apare în ,,International Directory of Philosophy and Philosophers” - B. G. State University – Ohio; 2000 - ,,International Man of the year 2000-2001” - Cambridge Biographical Centre; 2000 - Iniţiază Asociaţia Fundaţiilor pentru Dezvoltare Rurală; 2001 - ,,Iarna iubirii” - roman, Editura Realitatea; 2001 - înfiinţează, la 172 de ani de la apariţie, noua serie a revistei ,,Albina”; 2001 - ,,Cartea Episcopilor Cruciaţi” - Editura Realitatea; 2001 - apare în ,,500 Leaders of Influence”- American Biographical Centre”; 2002 - apare în ,,Enciclopaedia on Personalists of the Twientieth Century”; 2002 - ,,Amintiri din Casa Scriitorilor” - volum antologic, Editura Realitatea; 2002 - Revista ,,Albina” devine ,,Albina românească” publicaţie a Mişcării pentru Progresul Satului Românesc, cu un program consecvent de dezvoltare socio-economică şi integrare europeană a ruralului românesc; 2002-,,The Islands” - traducere engleză a romanului ,,Insulele” (apărut în română în 1982) – ,,Realpublishers”; 2002 - până în prezent realizează emisiunea TV ,,Cafeneaua literară”; 2003 - lansează în revista ,,Pluralitas” ipoteza Personalismului Diacronic şi publică ,,Idei personaliste de actualitate în opera lui C. Rădulescu-Motru”; 2003 - apare în ,,The Coexistence World Initiative Network Partner Directory”; 2003 - apare în ,,Directory of Philosophy Center SUA”; 2003 - ,,Romanul Plângerilor sau Călăul lui Dracula” - roman Ed. ,,Realitatea; 2003- "Studii, metode si ipoteze de filozofie personalista" , Colecţia Personalista; 2004 – ,,În gura leului – sau cronica politică a anilor 1992-2004” – publicistică, pamflete, tablete, Ed. ,,Realitatea’’; 2004 - Revista ,,Albina Românească” împlineşte 175 de ani de la apariţie, prilej cu care primeşte Ordinul Meritul Cultural în grad de Mare Ofiţer; 2004 - Începuturile ziaristicii în România - studii şi cursuri, Ed.,,Realitatea”; 2004 - Album aniversar ,,175 de ani de presă românească”, transliterări de facsimile şi comentarii, Ed.,,Realitatea ‘’; 2005 - lansează conceptul de ,,Societate Civilă Transnaţională’’; 2005 - ,,The Novel of a Great Day” - traducere prescurtată în limba engleză a ,,Romanului unei zile mari” - ,,Realpublishers”; 2007 - cu ,,Nuvele şi Istorii”, începe seria de OPERE DEFINITIVE, urmând volumele de ,,Romane istorice", ,,Teatru", ,,Romane contemporane", ,,Publicistică", ,, Studii", ,, Memorii" ; 2007 - ,,Societate civila, Meritocraţie, Democraţie reală" - studii în volum omagial la 75 de ani; 2008 - ,,Duhovnicul diavolului" - piesa in trei acte; 2009 - ,,Despre meritocraţie" sau "palide reflexiuni despre meritocraţie în umbra deconcertanta a nemeritocraţiei" - Ed. ,,Realitatea"; 2009 - "Persoana umana si pragmatica dezvoltarii durabile" - eseu insotit de mai multe studii de caz realizate de Gh. Manea - Mişcarea pentru progresul Satului Românesc; 2010 - ,,Femeia fie ea regina" - roman, coeditare Ed. "Realitatea" si Ed. ,,Semne"; 2010 - ,,Afinităţi elective", volum de memorii si romanele ,,Femeia fie ea regina" ,,Insulele" si "Romanul unei zile mari" apar în "Amazon.Com" in SUA; 2010 - ,,Roma-termini", roman Ed. ,,Virtual Bing-Bang".; 2010 si 2011 – Primele 22 de volume din seria de „opere definitive” plus trei traduceri în limba engleză se distribuie prin reţeaua de carte electronică www.corectbooks.com; 2011 - Procurorul din X... - o novela româneasca si contemporana - ,,Realitatea"; 2012 - Biserica din eter - ,,Realitatea"; 2012 - Românii si ziarul - despre începuturile presei româneşti "Realitatea"; 2013 – Secolul şi democraţia – studii şi articole – „Realitatea”; 2013 – Pe altarul revoluţiei - ,,Realitatea”; 2013 – „Roosevelt, Churchill, Stalin and Hitler – their surprising role...” –DERC Publishing House, Boston Mass.SUA; 2014 – „Vagonul nr. 13 sau Viaţa ca-n filme” – din ciclul „misterele din paşnicul oraş X” – „Realitatea”; 2014 – „1100 de pagini FAPTELE, SECOLUL PUTEREA” – Realitatea; 2014 – Florentin Popescu publică volumul Convorbiri cu Corneliu Leu - „Realitatea”; 2015 – Anexe Nedorite - obligatorii la viaţa noastră de odinioară şi, uneori greu de evitat chiar în cea prezentă, adică ceea ce ni se alătură prin ochiul celor ce ne urmăresc - RAVEX COMS.

 

Sursa: Antologia ASLRQ 2015