« Revista ASLRQ
 
Note de lectură la cartea “ ÎN  PAS  CU  TIMPUL”
Autor, ELENA BUICĂ

 

 
                        Cronica memorialistică îmbrăcată într-o filosofie originală de viaţă
 
“O cultură nu este făcută de cinci sau zece oameni, ci de sute şi mii de scriitori, cărturari, oameni de ştiinţă, gânditori, critici, artişti, gazetari… Renaşterea italiană străluceşte şi astăzi nu datorită cutărui sau cutărui geniu individual, ci datorită ansamblului de personalităţi care au creat şi s-au completat una pe alta, în decurs de câteva generaţii”, scria Mircea Eliade, pe la mijlocul secolului trecut.
Am pornit de la acest citat, pentru a sublinia ce gândea unul dintre savanţii neamului românesc, la doar câţiva ani de la încetarea celei de a doua conflagraţii mondiale, cu privire la peisajul unei culturi, comparativ cu observaţiile răutăcioase şi discriminatorii ale unor contemporani, privitoare la lumea literară din România de astăzi…
“Cu cât există mai mulţi şi mai buni scriitori într-o generaţie, cu atât şansele individuale ale fiecărui scriitor în parte, de a intra în istoria literaturii sunt mai numeroase”, continua acelaşi Mircea Eliade, care şi-a trăit marea parte a vieţii sale departe de ţară.
Fiecare scriitor vine în literatură şi întregeşte patrimonial cultural cu ceea ce consideră el că este valoros, cu ce îi dictează conştiinţa artistică, în funcţie de experienţa de viaţă, de formaţia intelectuală, de harul cu care a fost înzestrat.
Elena Buică, autoare a peste cincisprezece cărţi, scrise în mai puţin de cincisprezece ani, este o eseistă redutabilă, ştiind să îmbine fericit cronica memorialistică atotcuprinzătoare (care adună la un loc nu numai întâmplările la care autoarea a fost martoră, dar şi experienţele altora, pe care le valorifică artistic) cu reportajul, impresiile de călătorie, schiţa de sociologie, tehnica portretului…
Cred că i se potriveşte acest gen de literatură, pentru că oferă scriitoarei posibilitatea de a comunica şi a se comunica pe sine, cu toată zestrea sufletească cu care a fost dăruită. În una din cărţile Domniei Sale, autoarea spune tranşant: „ Am preferat ca scrierile mele, în bună măsură, să fie clădite pe un suport autobiografic căruia să îi adaug noi valenţe, pentru a satisface atât nevoia de autenticitate, cât şi posibilitatea ca fiecare cititor să se poată regăsi şi să poată fi stimulat să participe după fiinţa sa”...
Pendulând între două lumi şi între două culturi total diferite (română şi canadiană), Elena Buică a optat pentru o exprimare artistică în limba în care s-a născut, pe care o stăpâneşte atât prin ereditate, cât şi prin formaţie profesională. Frumuseţea locurilor natale asupra cărora se apleacă în pioşenie, frumuseţea sufletului românesc căruia i se închină cu adâncă reverenţă, obiceiurile străbune, calităţile şi defectele unui popor mereu încercat de vitregiile istoriei, care parcă şi-a pierdut, în anii din urmă, identitatea, întâmplările pline de savoare, ai căror eroi sunt consătenii scriitoarei, dorul de tot şi de toate... nu puteau fi exprimate decât în graiul strămoşesc.
Şi mai cred, cu toată convingerea mea, că în fiinţa autoarei, mai întâi s-a născut dragostea pentru ţara şi poporul român şi pentru limba românească, în care a rostit primele cuvinte după naştere, şi abia, după aceea, dragostea pentru scris. Articole minunate dedică doamna Buică limbii române, mărturii ale iubirii necondiţionate faţă de aceasta, în cărţile publicate anterior.
 
Cartea „În pas cu timpul” este în acord cu presupunerile mele. Numai un patriot adevărat s-ar fi gândit să dedice cartea sa evenimentului istoric ce îl sărbătorim anul acesta, „ Centenarul Marii Uniri”.
Autoarea doreşte să fie în pas cu timpul contemporan, dar nu uită niciodată să arunce un ochi spre trecut, şi este demn de remarcat că trecutul individual nu-i întoarce privirile de la contemplarea şi prezentarea atentă şi obiectivă, în scrieri, a realităţii în care trăim.
Cartea se deschide cu un capitol care grupează scrieri cu caracter patriotic, dar  patriotismul nu o părăseşte nici măcar o clipă, chiar şi atunci când tema scrierii nu vizează direct un aspect din ţara natală.
Patriotismul pare o „moştenire de familie”, tatăl scriitoarei, o personalitate extrem de puternică, imprimând de timpuriu sentimentul acesta, în sufletele crude ale copiilor săi, nu prin lecţii sterile, ci prin însăşi  puterea exemplului personal („ Eroii nu mor niciodată...”).
Călătoriile şi prezentarea lor plastică reprezintă un alt capitol drag scriitoarei E. Buică, dedicându-le şi în această carte câteva pagini pline de intensă trăire. Descriind locurile vizitate, autoarea insistă pe aspectele generale, dar şi mai mult pe particularităţi, pe ceea ce le face să fie speciale, incitând, astfel, la călătorii. Nimic nu scapă privirii atente a autoarei-turist, gata să cuprindă cu ochii şi cu sufletul tot universul. „O vacanţă în Halifax” este un bun prilej de a povesti cititorului despre ceva ce acesta nu va vedea, poate, niciodată. Întâmplări prezente şi trecute sunt nelipsite din povestirile scriitoarei, şi, îngemănate, creează acea atmosferă originală, pe care am numi-o culoarea locală.
Doamna Elena Buică scrie despre locurile pe care le vizitează prin lume, dar scrie şi despre ceea ce citeşte, cu aceeaşi dragoste pentru tărâmurile îndepărtate , ca şi pentru autorii mai mult sau mai puţin cunoscuţi publicului (Capitolul al IV-lea).
Forţa personalităţii sale, libertatea în gândire şi acţiune, crezurile sale intelectuale, morale, estetice, civice, acceptarea cu seninătate a destinului, independenţa faţă de împrejurări şi evenimente exterioare, puterea de a acoperi cu iubire tot ceea ce întâlneşte şi atinge... sunt calităţile unui om absolut special, de o înălţătoare puritate, bunătate, spiritualitate... Elena Buică este şi o vehementă promotoare a valorilor culturale româneşti în spaţiul american, „ o ambasadoare a sufletului românesc”, cum, pe bună dreptate, o numeşte Cezarina Adamescu, în cartea cu acelaşi titlu.
Cărţile doamnei Elena Buică se citesc cu mare plăcere, fiindcă ele oferă o paletă largă de gânduri şi sentimente frumoase şi înălţătoare, oferă informaţii, detalii despre locuri, oameni, evenimente... Şi cum  să nu se scrie frumos despre astfel de cărţi, aşa cum o fac şi criticii grupaţi în Capitolul al V-lea al lucrării de faţă, capitol care adună comentariile critice la cărţile publicate de-a lungul timpului!
 
Prin scrierile sale, scriitoarea Elena Buică ne poartă cu mintea şi cu sufletul alături de Domnia Sa între cele două lumi, România şi Canada, simţindu-ne nu doar cetăţeni europeni, ci cetăţeni planetari cu drepturi depline...
 
Domniţa Neaga,
 
Membră a Uniunii Scriitorilor din România

Sursa: Domniţa Neaga, 2019