« Revista ASLRQ
 
 
Flavia Cosma - Poeme din volumul "Sălbăticiuni şi umbre" (VI)
 
 
Pretext
 
Nu plânge. Poate ne trebuia doar un pretext
Pentru a separa apele precum Moise;
Cordonul ombilical ce ne unea s-a rupt,
S-a desprins nebăgat în seamă.
Se vede doar o cicatrice mică în miezul pântecului
Atât de departe de acel trecut  
Când aerul, viaţa şi hrana
Depindeau de tine, de mine,
De iubirea neştiută, nedorită, neîmplinită
Şi totuşi
Unica punte pe care Dumnezeu ne-o întinsese
În drumul spre El.
Frumoasa mea, splendida mea creolă aşa-i viaţa pe-aici:
Plăcerea unuia—abuzul celuilalt,
“¿te gusta?”*
 
*”îţi place?”
 
 
Menuet
 
În pas de menuet, complicat, lateral,
O coţofană se apropie ţopăind
Pe balustrada terasei.
“Nu-mi place să trăiesc printre lupi”
Zicea bărbatul palid
Cu palme transpirate.
Eu continuam să vorbesc doar cu pasărea
Care se apropia ţopăind.
 
  
Flori de toamnă
 
Fericirile mici se zbenguie
În grădini pe jumătate uscate.
Pomii se îmbracă-n veşmânt sângeriu,
Îl risipesc în frunze, în cioburi de culoare
Rămânând despuiaţi în mijlocul zdrenţelor
Şifonate şi rupte.
 
Aşa-i toamna
Unora le dă
Altora le cere.
Câteva flori întârziate înfruntă frigul zilei,
Ele nu se mai tem de nimic,
Iezi flămânzi şi netoţi le-au muşcat mugurii chiar astă primăvară;
Nimic, nici chiar toamna târzie
Nu le mai sperie
 După ce-au simţit în cerul gurii
Gustul morţii.
  
 
Cozi albe de pisică
 
Pe măsură ce după-amiaza
Înaintează spre seară,
Bolta imensă, albastră,
Se micşorează din ce în ce,
Norii se rotesc în cercuri concentrice,
Pescăruşi şi prunci tulbură apa lacului
Cu o năvală de ţipete,
Trupuri goale se rostogolesc pe nisip,
Feţe serioase, feţe râzătoare,
Feţe încruntate,
Guri deschise larg înghiţind neantul,
Şi cozile albe de pisică încolăcindu-se în joacă pe cer
Deasupra capului meu.
 
O pasăre priveşte atentă
Mersul peniţei pe foaia de hârtie.
Vorbele săltate, hieroglifele mici,
Mărturisesc ceea ce nu se spune
                   Dar se ştie,
                   Despre iubire şi formele sale
De-a dreptul absurde.
 
 
Iluzii deşarte
 
Ne putem întreba despre suferinţă,
Despre răni imaginare sau adevărate,
Despre plăceri indiferente, despre starea de fericire,
Dar să nu ne-ntrebăm niciodată
Când, şi de ce, şi unde anume
Dispare focul inimii.
 
Sunt liberă azi de iluzia ta,
Faţă în faţă cu adevărul pe care atâta vreme
L-am îmbrăcat în straie de aur mincinos
Pe care nici nu ştiam că le mai ţineam
În dulapuri.
 
Pielea se usucă pe braţele bătrâne.
Picioarele se împiedică de pietrele mici,
Mintea rătăceşte fără oprire.
Idei bine gândite, ordonate,
Dispar din calea noastră chicotind.
 

Sursa: Adrian Erbiceanu, 14 octombrie 2015