« Revista ASLRQ
Marius Chelaru - Poeme
 
în zori
 
 ieri dimineaţă
înainte să pogoare zorii între noi
primăvara
a înflorit în inima mea
pe un braţ al ei înmugureai tu
crescută pe ramurile unui sărut înrădăcinat în mine
 
apoi
ca o tăcere îmbrăcată în ghiocei
priveai din inima mea către lumea de afară
 
orele şedeau atârnate ca nişte fotografii vechi
într-o ramă pe peretele vieţii
şi priveau oamenii care treceau prin viaţa noastră
de partea cealaltă a luminii creştea uitarea
îmbrăcată încă în hainele zilei de ieri
cu pălăria zdrenţuită a trecutului pe cap
singură, peticită cu lacrimile singurătăţii
 
la picioarele gândului
pământul
ca o pâine
se cocea la soare dezmorţindu-şi oamenii
iarna secase
împuţinată la trup
odihnea până la anul într-o vale plină cu zâmbete
şi năravuri ale oamenilor încă jilave
 
apoi
ochii mei
braţele mele
eu
ne-am transformat în ploaie
picurând pe buzele tale
ca două mere pârguite
am curs cu totul în tine
 
mi-ai făcut loc în poezie
şi
ne-am trezit
 
ziua stătea să înceapă
soarele răsărea din ochii tăi
totul era primăvară
  
 
în oraşul lui Medgid
 
vara
adastă pe frunzele copacilor
ca o femeie legănată de valuri
 
din turnul Moscheii Mari fâlfâie
ca aripa unui albatros
uitat de timp între ceruri
respiraţia lui Abdul Medgid
 
clopotele de la biserica Petru şi Pavel
curg către norul subţire
ca un vis de copil rătăcit în perpetuă copilărie
 
căldura
îşi întinde alene aripile peste fluviu
în pieptul cerului
hodineşte un înger năzuit în formă de cruce
prin ochiul căruia se peregrinează
gloatele cuvintelor
răsucite după trupul-vrej al unui vers
în care te-am închis cale de-o iubire
când credeam
că femeile nu mai dau în pârg vara asta
 
un şlep se târâie alene pe Canal
un remorcher răguşit
strigă la apele care
iute
gura-i astupă cu secunde
ucise de singurătate
pe mal
vântul căzut în glod zgreapţănă pietrele
pe sârmele de rufe de la casa aceea
cu gard uscat ca trupul bătrânului care
din poarta deschisă spre trecut
slobozeşte spre nimeni
amintirile
îmbrăcate în voaluri de zbor de păsări
vieţile anodine se lăfăiesc la soare
aşteptând clipa să le creioneze pasul
 
pe străzile pietruite cu amintiri
dintr-un timp al nimănui
desenez nevăzutul de pe degetele tale
 
degetele imită dansul culorilor
cerul ia culoarea ochilor tăi
iar eu
încă ţin de braţ răsuflarea ta
tu
pată de singurătate în absenţa proaspătă
ca o pâine care miroase a grâul copilăriei
 
pe o bancă în parcul de sub pod
cu ochii larg închişi
mă joc cu pletele amintirii
aştept căldura ta să se cuibărească
între palmele inimii mele
gânduri cu forme stâlcite lunecă peste mine
acum
tu tinzi să devii distanţă
depărtându-te purtată de aripile căldurii
cu mersul despletit a odihnă
 
vara
se leagănă pe frunzele copacilor
ca o femeie legănată de valuri
din turnul Moscheii Mari fâlfâie
aripa unui albatros uitat de timp între ceruri
respiraţia lui Abdul Medgid
clopotele de la biserica Petru şi Pavel
curg către norul subţire
ca un fum de narghilea rătăcit
ca şi mine
la rădăcina aripilor astei clipe
cu pene de dragoste şi surâs de netimp
 
 
colţul cerşetorului
 
numără clipele în bani.
asta înseamnă viaţă acum:
cât ai câştigat pentru a plăti timpul
care coboară peste tine apăsând
cu răsuflarea lui putregăită
 
înainte
mai era şi durerea
şi nişte regrete uitate
îmbrăcate în trup de fată
şi ura
colorată a râs de femeie dispreţuitoare
înainte
 
acum
clipele se numără în bani
o clipă valorează „atât” sau „nici atât”
dragostea ura aşteptarea –
cuvinte dintr-un dicţionar fără sens
lipsit de relevanţă
sunt pentru cei care plătesc
să li se pară că sunt mai buni
 
poate mai e ceva
 
la capătul drumului către casă
în fiecare zi
- cine mai ştie câte mai sunt –
îl aşteaptă moartea
îmbrăcată în trup de femeie
frumoasă
ca un vis pe care a uitat şi când l-a avut
rochia ei
e dintr-o pânză specială
pe o parte – cea dinspre înăuntru –
sunt fotografii dintr-un album de familie
din copilăria dinainte de a măsura timpul în bani
partea dinspre ochii tuturor
e ţesută din petice de zâmbete
şi bancnote
 
într-o zi
se va opri şi se va lăsa în braţele ei
dar numai
după ce
a numărat banii
ca să afle cât a trăit
 
 
Albumul cu fotografii
 
lumea zăvorîtă în fotografii
e un teatru în care joacă doar chipurile actorilor
un rol ciudat
în care moartea e la fel ca viaţa
lumina e un biet decor
zîmbetul
simplă uniformă
spectatorii
cu fiecare an mai indiferenţi
se leapădă de ele
într-un cimitir al amintirilor

   

Sursa: Marius Chelaru, 2016