« Revista ASLRQ
Ionuţ Caragea - Analfabetism literar (Pamflet) 

 • activiştii anulează
  arta aristocraţiei
  arogând alambicarea
  aprobând atelierul

  aduc alte argumente
  aprioric alandala
  adnotând aleatoriu
  avangarda agonistă

  bănuitele biserici
  başca boşii boierimii
  boicotează baliverne
  blocând bunele bravade

  bosumflatele boeme
  binemeritând brevete
  beau batjocorind beleaua
  belesc bine bidineaua

  cabalinele cadâne
  cerşesc calme comentarii
  crapă capetele care
  cârcotesc condamnatoriu

  craii caselor celeste
  călăresc cavalereşte
  colportează cumsecade
  câtă cordialitate

  damele de dimineaţă
  dragele de domnişoare
  denigrează derbedeii
  dorind dragostea directă

  deformate de defecte
  definite de dantură
  devorează desuete
  descompusele deşeuri

  este epoca eratei
  epigonii enervează
  editorii eludează
  elegiile elitei

  evident elucubrează
  erezii echidistante
  evocând enciclopedic
  entropii emancipate

  fotogenice frivole
  forfotind frumos fireşte
  fecundează ferm feude
  fremătând fără fiole

  fraierii filozofează
  fufele fac falduri fine
  fetele frezează funduri
  faimă falselor feline

  generaţii geniale
  guralive grobiene
  găsind gaşca golăniei
  gustă grav geriatria

  generând gazos gazeluri
  galeş gâdilând gâtlejul
  germinează găuroaie
  garantând gestant glutenul

  hedoniste hămesite
  hămăiesc handicapate
  hemoragice himene
  hidratează hăuri hrube

  haida-haida haimanale
  hodoroagele hapsâne
  hohotite hahalere
  hărăzesc hâde himere

  impostori inegalabili
  iau ideile ilustre
  imitând impresioniştii
  incitând informatorii

  impregnează izul iambic
  intonând istericale
  invocând inteligenţa
  ignorând incompetenţa

  încuiaţi îndrăgostiţii
  îşi încearcă-mperecherea
  înaintea încălzirii
  îşi încheie-ndatorirea

  întristaţi începătorii
  îndobitociţii îngeri
  împotriva îndoielii
  înstelează-nvingătorii

  jeguri juxtapun jurnale
  jertfind jalnic jurăminte
  jalonează jecmăneala
  jaluzele jack-uri jeep-uri

  jicnind juna jidovească
  jucând jocuri jubilează
  jefuind judecătorii
  junimismul juisează

  karatistele kibitzii
  kaizeri kantiene kituri
  kendo ketchup kilograme
  kamasutra kilometri

  kilociclupesecundă
  kodak keyboard kamikaze
  karma karaoke keta
  kelvin khmerii kuweitul

  lamentabile lascive
  lapidând lacune liric
  laudă limba la lume
  labiale laitmotive

  laborante laburiste
  lecuiesc lapidatorii
  lunetiştii lamentează
  leul lustruieşte lotrii

  mult mai multă muierime
  mamifere menstruale
  murdăresc moşia mare
  muzele mierlesc mioape

  madmoazelele migrează
  mafioţii masacrează
  muzicanţii mai mixează
  metastaza manelistă

  numai nume neştiute
  norocoşi nenorociţii
  noi nu naştem nepotisme
  născocim neologisme

  noua noastră nerozie
  nesfârşita nebunie
  nimenea nu ne năşeşte
  niciodată nostalgia

  osândirea omenirii
  oglinjoară-oglinjoară
  ofensiva onaniei
  operăm obscur ovulul

  ocazional oferte
  ombilicuri ofticoase
  ocolim orânduirea
  ordonanţe odioase

  puchinoasele paiaţe
  plagiază prozodia
  primesc plusuri primitive
  preamărind puţin prostia

  prefăcătorii pripite
  produc primele partide
  pe portalul poeziei
  proslăvesc pediatria

  rimele rămân rebuturi
  reproduc rapid rutina
  resturi retuşând refrene
  reformează rădăcina

  românisme ramolite
  roţile rămân rigide
  relele revin Rusiei
  revoluţii răscolite

  stele strălucesc sofistic
  scribii săvârşesc satira
  situaţia se schimbă
  se sporeşte sărăcia

  suntem singura speranţă
  să strivim sedentarismul
  siluim sfânta scriptură
  sensibilizăm snobismul

  şamaniste şucărite
  şarmant şmirghelesc ştiuleţii
  şustele şerpuitoare
  şlehtele şovăitoare

  ştirbe şlefuind şabloane
  şovăind şochează şatra
  şezătoarele şomează
  şi şacalii ştiu şeptelul

  tipice teribiliste
  tipăresc tâmpenii tone
  totuşi travestesc trofee
  transformând telenovele

  teiul tremură tomnatic
  te trecuşi tu tânăr tată
  te tăiară tolomacii
  terfeliră testamentul

  ţâţe ţuguie ţesutul
  ţoape ţepene ţinute
  ţara ţine ţigănimea
  ţarini ţigle ţânţărimea

  ţopăie ţaţa ţarina
  ţipă ţeasta ţurcănească
  ţanţoşele ţăcănite
  ţoalele ţiplate ţeapă

  uniformele uzate
  umoriştii unul-unul
  unde umblă unitatea
  utopia unui ungur

  uneori uzurpatorii
  uită unde urinează
  udătura uluieşte
  uniunea unelteşte

  vorbe vorbe viciate
  versurile văicărite
  vine vremea virtuală
  vând volume volatile

  verba volant veselia
  văgăunile vibrează
  vagabonde văduvite
  verbe vascularizează

  zdruncinate zăpăcite
  zbuciumate zbănţuite
  zoofage zoofile
  zulufatele zambile

  ziariste zigomorfe
  zise zâne zeflemiste
  zgârie zodiacale
  zigzagatele zapise

  xenofobe xenofile
  xerofile xilofage
  ye-ye yoyo yanguri-yinguri
  yeti york yuppie yoghiste

  quadrivium quadrofonic
  quattrocento quidditate
  ă-uri â-uri ăialalţii
  westernuri world-wide-web... welcome

   
 • *

  Sursa: Ionuţ Caragea, decembrie 2015