« Revista ASLRQ
Adrian Erbiceanu - Sonete
 
 
 •  
  Floarea nopţii

  Descinse, pe drumul nescris al dorinţii,
  Vântoasele-şi flutură vălul secret,
  Pe urmele arse de dor şi regret,
  Să prindă în mreje tăpşanele minţii.

  Cu áripe albe - fantastic balet -
  Jucându-şi pe piepturi, în salbe, arginţii,
  Îşi lasă ofranda, abil, pentru Sfinţii
  Ce sprijină bolta-nstelată. Complet!

  Iar floarea ce-aprinde foc viu în artere,
  Pe patul de ierburi, e tot ce-mi asum
  Ca unic refugiu prin vaier şi fum.

  Pe calea atâtor nescrise mistere,
  Cuprinşi de răcoare, scăldaţi în tăcere,
  Ne-nlănţuie sufletul nopţii. Acum!


  Dar toate râurile

  Păstrez, adânc în mine, o trăire,
  Un basm ce începea cu - „A fost odată,
  Pe ţărmuri de nespusă fericire,
  Un împărat şi-o prea-frumoasă fată…”

  Ce vrăji se împleteau, ce plăsmuire
  Mă îndemna s-o cred adevărată,
  Când în privirea ei citeam Pieire -
  Un Început şi un Sfârşit deodată ?!...

  Mai fulgeră, sub timp, o Întrebare,
  - Pe care mintea cearcă s-o reţină -
  Încarcerată-adânc în sanctuare
  De întuneric, căutând lumină…

  Dar toate râurile curg spre mare,
  Şi Marea nu e niciodată plină!


  Gând mocnit

  Se scurge apa chioară din ciubere...
  De unde vin şi încotro mă duc,
  De nu găsesc Cuvântul să-l traduc
  Şi-apoi să-l scot luminii, la vedere.

  Închis în mine, strâns de-un dor năuc,
  - Ce-şi vântură întreaga lui putere
  Să lumineze vechile unghere, -
  E semn că n-am pe unde s-o apuc.

  Ce forţe mă strunesc, şi-a câta oară -
  Ca umbra prelungită peste vreme,
  Gândul mocnit se zbate să te cheme?...

  Dar te-am visat, pe drumul lung de seară,
  Plutind pe-o unduire singulară,
  Şi-am ştiut că nu mai am de ce mă teme.


  Pe unde-o fi
  (Variantă)

  Sub mlădierea unui vânt noptatic
  Umbra mi-o cerc cum cearcă rădăcina
  Să-şi reclădească trupul ei din tina
  Sortit-ai fi tovarăş singuratic.

  Mă urmarea când şi-a pierdut stamina
  Cu-n tremur de sindrom exantematic
  Ce-atinge ritmic punctul ei climactic
  De câte ori o-mbrăţişa lumina.

  Pe unde-o fi acuma rătăcită ?
  Întreb pe Nimeni şi pe Fiecare
  În noaptea de-alergare ostenită...

  Ca preambul pe-o ultimă suflare
  Uitarea însăşi lunecă-n uitare
  Trăgându-mă pe mine în ispită.


  Cumpănire

  "Priveşte, cât mai sus, la Carul Mare
  - Mă-nvăluia, din stânga, o simţire -
  Să-ţi regăseşti uitata ta iubire,
  Descindere din vechile amnare."

  "Nu te supune, cu nesocotire,
  Unor cuvinte fără-nvelitoare;
  Lumina e în dragoste... şi-n Soare!" -
  Din dreapta, mă strunea o nălucire...

  Ca vrejul, răsucit din stânga-n dreapta,
  - Crezând că pân' aici mi-a fost norocul -
  Îmi cântăream, neîntinată, fapta!

  Şi tocmai când voiam să mântui jocul,
  Din umbre m-a cuprins, în tremur, şoapta:
  "Ia, să-ţi ghicească, baba, cu ghiocul!"...


  Ambiguitate

  Polarizat de gânduri ancestrale
  Visam s-ajung pe-o stea, sau poate două,
  Pe când n-aveam nici doruri, nici parale,
  Şi nici cămeşa de pe mine nouă.

  Paradoxal, de-i soare vrei să plouă !
  Aşa speram sau mă credeam pe cale
  Când încercam să vi le vântur vouă,
  Amalgamări de vise siderale...

  Dar tot ce am visat e o minciună !
  Că vine-o vreme când le ai pe toate
  Dar nu mai ştii de sora şi de frate !

  O Vreme tot cu Vreme se-mpreună
  Când cade peste noi inoportună...
  Un vis pierdut în ambiguitate.

 •  

  Sursa: Adrian Erbiceanu, 14 octombrie 2015