« Revista ASLRQ
OMUL: ÎNTRE IADUL ACTUAL ŞI
MÂNTUIREA POSIBILĂ ORICÂND[1]
 
Cel a cărui revistă, „Credinţa Ortodoxă” (pe care o păstoreşte, cu cerbicie şi inspiraţie de la Duhul Sfânt, de 18 ani), este cea mai curajoasă din întreaga Românie, întru smerenia acceptării realismului lumii contemporane-iad terestru, dintre toate publicaţiile binecuvântate de B.O.R. (binecuvântarea revistei este de la Înaltpreasfinţitul Episcop al Alexandriei şi Teleormanului, GALACTION) - dar şi „ofertantă” de soluţii soteriologice, autentic creştin-ortodoxe! – este vorba de băcăunanul IOAN ENACHE – nu putea să scrie şi tipărească, în niciun caz, o lucrare ca orişicare alta!
Proaspăt editata sa carte (2015, la Editura Studion), Contra vicleanului Nimeni, este, fără pic de îndoială, una dintre cele mai puternice lucrări revelate, scrise în România Ortodoxă a ultimului sfert de veac. Practic, avem de-a face cu un ghid al creştinului şi omului ADEVĂRAT – deci, ortodox. Nu există, pe faţa Pământului, locuitor conştient (la modul tragic!) că se trage din Căzutul  Adam,  care să nu poată trage un înalt folos de Duh, citind şi meditând (aplecat peste paginile acestei cărţi!), la adevărurile existenţei sale atât de precare şi de falsificate, satanic – dar, totodată, se poate simţi şi întărit (prin înţelegerea teleologică, pe care i-o oferă autorul cărţii) în a-şi lua inima în dinţi şi pe Dumnezeu-Hristos în suflet, şi să purceadă pe incredibil-spinosul drum de recuperare spirituală, de revenire”acasă”, la ORIGINARA STARE DE RAI.
Cartea de faţă este printre extrem de puţinele cărţi, despre ORTODOXIE, care nu doar că ne-a interesat (în cel mai înalt grad!), când am citit-o, dar pe care n-am putut-o lăsa din mâini, până la final, şi am reluat, în repetate rânduri, lectura multor pasaje...pentru FRUMUSEŢEA DESĂVÂRŞITĂ A DEMONSTRAŢIEI!
Numai Ortodoxie şi românism, celebra carte a lui DUMITRU STĂNILOAE, ne-a mai ţinut atât de treaz întru Duh (întru dulcea “robie” întru Mântuitorul-Hristos!) şi ne-a dat senzaţia prezenţei, alăturate nouă, a Luminii Vii...şi a tuturor durerilor lumii… - …cu osebire, a durerilor Duhului Valah!
*
Cartea (compusă, în majoritate, din articole publicate, de-a lungul anilor, în „Credinţa Ortodoxă”, şi prelucrate, pentru a se integra întregului sferic al unui adevărat roman al cumplitei aventuri a omului pe Pământ, după Cădere...) are un „Cuvânt dinainte” şi, apoi, materialul ei se împarte în două secţiuni:
1-După chipul veacului din urmă – şi
2-Iuda cu mască de „frate.
Titlul cărţii este inspirat (după cum mărturiseşte însuşi scriitorul) de trei surse de spritualitate:
a-afirmaţia unui „sfânt al închisorilor”, fost stareţ isihast - Daniil de la Rarău (Sandu Tudor): „Cea mai mare viclenie a diavolilor este să ne facă să credem că ei nu există” (cf. Războiul creştinilor cu diavolii, cap. 3.1);
b-afirmaţia unui important poet laic, Charles Baudelaire („părintele simbolismului” – 1821-1867), preluată de un alt laic, scriitorul şi filosoful Denis de Rougemont (1906-1985), în cartea sa, Partea diavolului (1942-1944): „Cea mai frumoasă şiretenie a diavolului constă în a ne convinge că el nu există”;
c-o gravură a lui Jan Brueghel cel Bătrân (1568-1625), intitulată „Nobody” – în care, din Satana, apar numai coarnele şi copitele: „Domnul Nimeni! (...). Urmând firul tăgăduirii, Nimeni nu este om- deci, este neom. Şi cum omul este nimic, praf şi pulbere, în faţa veşniciei, rezultă că Nimeni este i-nimic, forma veche a lui inamic, distrugătorul făpturii lui Dumnezeu. Vrăjmaşul de moarte al omului, sursa atotrăul, neavând corporalitate vizibilă, nici  chip, îşi ascunde prezenţa în non-vedere, înşelându-ne să credem că aceasta este non-existenţă. Nu se vede, deci nu există! Nimeni!”.
Şi, de aici, începe „romanul” lui IOAN ENACHE (pentru că cele 44 de eseuri – 30+14, în funcţie de cele două secţiuni – sunt scrise cu atâta patos şi durere liminar-sinceră, de o rară expresivitate – ...ceea ce nu exclude, ba, dimpotrivă, sunt calităţi dobândite şi datorită acribiei informaţiei/documentaţiei! – ...încât, în primă instanţă, nu „citeşti” cartea, ci, pur şi simpu, „o înfuleci”! – ...abia apoi urmând meditaţia, cu lacrimi de aprinsă nădăjduire, pe paginile ei, ca la Mormântul Învierii Mântuitorului!) – ...adică, începe „povestea” înfiorătoare a ORBIRII CATASTROFAL-TRAGICE a omenirii, din ultimele 5-6 secole (începând cu umanismul renascentisto-luciferic, continuând cu iluminismul deicid, şi ajungând la vremile noastre escatologice.
Respectând faptele şi urmând adevărul istoriei, IOAN ENACHE afirmă: „Sunt o mie de ani de când Europa se osteneşte, în taina fărădelegii, împotriva Crucii lui Hristos. (...) Spunem Europa, dar ne gândim la fiecare popor, la fiecare neam, la fiecare ţară, care, pe rând, în rotirea veacurilor, s-a desprins, violent sau mai pe ascuns, de Dumnezeu, scuipând şi călcând în picioare Crucea. Întâi, a făcut-o papa de la Roma, încă din veacul al XI-lea, plecând de la Hristos cu anateme şi blesteme, învăţându-i pe oameni să-şi facă invers crucea, de la stânga spre dreapta şi, mai ales, umplând cu sinele său locul lui Hristos din fruntea Bisericii. Au urmat olandezii, danezii, belgienii, suedezii, norvegienii, în sec. Al XVI-lea, surpători de cruce. Imediat s-au rupt şi englezii, în veacul al XVII-lea. Francezii, la 1789, şi-au ucis preoţii, au dărâmat biserici cât au putut, au lichidat rânduiala lăsată de Dumnezeu. În sec. XIX s-au ivit cele mai urâte apostazii, REVOLUŢII (s.n.) şi căderi. Europa îl declara deja mort pe Dumnezeu (...). Veacul XX ne-a dezlănţuit o Europă cruntă, fără Dumnezeu, criminală, ucigaşă, învârtoşată, înlănţuită de cele mai cumplite vărsări de sânge din istorie, slujitoare a morţii, de la Urali şi până la Atlantic, antiumană şi antihristică. În inima Europei, nazismul răspândea moartea sub aripa neagră a Satanei; în Răsărit, bolşevismul lichida creştini, sfărâma biserici, batjocorea Crucea, sub aripa roşie a Satanei. (...) Veacul XXI, ca vârf al tumorii anticreştine, caută să lichideze şi ceea ce a mai rămas din Ortodoxie, să strivească şi ultima turlă de biserică, să sufle şi în ultima candelă care mai pâlpâie” – cf. Semnul Babilonului de pe urmă, p. 25.
Autorul atrage atenţia asupra dezmăţului semantic, practicat de iudeo-masoni, în legătură cu termenul de „REVOLUŢIE”: „Acum viaţa planetei noastre este copleşită de revoluţii, de schimbări violente ale ordinii sociale. Sânge, mult sânge, mânie, luptă, sacrificii umane pentru o Nouă Ordine. De peste trei secole, lumea este obsedată de revoluţii. (...) Dar ştiţi care e culmea?! Sensul originar al cuvântului <<revoluţie>>, din latinescul <<revolutio>>, este <<ÎNTOARCEREA UNUI OBIECT, DUPĂ O MIŞCARE CIRCULARĂ, LA PUNCTUL DE PLECARE>>” (s.n.) -  cf. Revoluţia satanică – prin subteranele Bisericii, p. 290. Adică, „revoluţia” trebuie să-l întoarcă pe om, cu alte cuvinte (...de data asta, neviciate semantic!), la Originea sa Paradisiacă!
Sunt avertizaţi şi membrii clerului, din rândul căruia trădează poporul şi Neamul Valah mult prea mulţi „reprezentanţi” (...ai cui?! – pentru că aceştia, trădând, nu-l mai reprezintă pe Hristos-Dumnezeu!!!)... – a se vedea cazurile Sofronie Drincec şi Nicolae Corneanu, cei mai cunoscuţi „ecumenişti de pahar eretic”, ai valahilor din ultimii ani...de când cu „TRATATUL DE LA RAVENNA”, cu...”primatul papal” şi cu...”infailibilitatea” celui care, ca şi păgânii, are vreo doi dumnezei, sugeraţi prin „filioque”! IOAN ENACHE atrage atenţia, ca pildă şi luare-aminte (...până la ce catastrofe spirituale şi identitare poate duce TRĂDAREA LUI HRISTOS ŞI A NEAMULUI HRISTIC!), şi asupra „teologului (doctor în teologie ortodoxă!)-diplomatTeodor Baconski, „euro-misionarul”...”EURO-ARGAT”: „Pe umerii următorului Patriarh (n.n.: tocmai îl „terminaseră” pe Preafericitul şi Românul TEOCTIST! – urma staţia, cu peronul spre „ecumenism” – DANIEL!) stă deja o urgenţă (...): va fi obligat să şi transmită, până la amvonul ultimului preot de ţară, tiparul unui stil misionar EURO-CONFORM” (s.n.: !!!) – cf. Euro-argat, p. 18. Mda...
...Omul nu vede, şi Satana îl îmbie, continuu, spre nevedere, cu toate ispitele plăcerilor/viciilor, distrugătoare de Duh...şi omul se complace, cu inconştienţă vesel-deşucheată (dusă până la demenţă!), în NEVEDEREA lui sinucigaşă!
IOAN ENACHE are în VEDERE (pentru că OCHII SĂI, prin Revelaţie, dar şi pentru chinuirea conştiinţei sale, de frate dostoievschian, al întregii omeniri ispitite! - nu rămân nicio clipită închişi!), cum se şi cuvenea, în primul rând, soarta omului valaho-răsăritean... – ...dar, totodată, ştie şi ne demonstrează că multe dintre catastrofele spirituale ale Răsăritului, sunt clocite în „laboratoarele diavolului” din PARTEA AMURGITĂ a lumii – „Apusul consumist”. Inclusiv comunismul marxisto-stalinist! Vina răsăriteanului este, în primul rând, aceea că-l acceptă şi-l tolerează pe Satana Amurgului, ba chiar îl îmbrăţişează, „se pupă în bot cu el”, mulţumindu-i (aparent, paradoxal!) pentru...sinuciderea moral-spirituală,  la care sunt supuşi locuitorii tărâmurilor care, în mod normal, ar fi trebuit să întâmpine, cu smerenie, exclusiv şi modelar, Soarele Mântuirii!
Globalizarea/”NOUA ORDINE SOCIALĂ” („Novus Ordo Seclorum”...) este cadrul, este „ringul” pe care şi l-a croit Satana, spre a-şi ţine, în ţarc, supuşii („În SUA, Biserica satanistă are statut legal, cuprinde 700 de <<parohii>>” – cf. Născuţi în cămaşa lui Hristos, pp. 9-10) – după care, tot Satana, prin uneltele sale umano-terestre (iudeo-masonii!), a creat „uniunile” (Statele UNITE, UNIUNEA Europeană etc.), prin care să legifereze şi impună, la modul terorist, dezastrul şi asasinatul/sinuciderea (fizică şi moral-spirituală!), în mijlocul umanităţii creştine: „Naţiunea, suveranitatea, creştinismul, tradiţia – sunt noţiuni perimate, care trebuie şterse din conştiinţa populaţiei” – cf. p. 10 (...nu spunea, oare, impostorul Ion Petru CULIANU, care se dădea drept „ucenicul lui Mircea Eliade”,  că „ORTODOXIA ESTE O FRÂNĂ, în calea progresului şi dezvoltării, modernizării României”...?! – cf. monografia Mircea Eliade, Nemira, 2004).
Pentru valahi, răul suprem începe de la masonul paşoptist Al. I. Cuza, care „secularizează averile mânăstireşti”, secularizează învăţământul... - ...de fapt, DESPARTE COPILUL DE BISERICA-HRISTOS (ceea ce a echivalat cu dez-dumnezeirea societăţii româneşti!) – dar se continuă, cu maximă rapiditate şi eficienţă, prin „terfelirea demnităţii poporului român” şi, drept consecinţă, cu legiferarea „asasinatului asupra Adevărului spiritual”: „Printr-o singură mişcare de condei iudeo-masonic, 87% din populaţia ţării îşi piede un drept naţional, devenind egală cu orice asociaţie sectară, care reuşeşte să adune ca membri doar 1% din populaţia ţării”, afirmă, cu obidă şi dreptate, IOAN ENACHE, referindu-se la Legea nr. 489/2006, privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, prin care B.O.R. îşi pierde statutul real, de Biserică Naţională, şi devine „egala” tuturor sectelor venite de peste Ocean, în ultimul veac:  „Statul român recunoaşte rolul important al Bisericii Ortodoxe Române ŞI AL CELORLALTE BISERICI ŞI CULTE RECUNOSCUTE (s.n.) în istoria naţională a României şi în viaţa societăţii româneşti”...şuieră Satana, pe Sfânt Pământ Valah, prin vocea Monitorului Oficial, Partea I, nr. 11/8.01.2007! – cf. subsolul paginii 8.
Lumea, prin iudeo-masoni, se re-păgânizează, afirmă, cu dreptate, IOAN ENACHE. Dar nu oricum – ci, urmând calea Vicierii Cuvântului, ca formă supremă de satanizare (cum a făcut-o cu termenul de „revoluţie”, o face şi cu alţi termeni, deveniţi, prin impunere revoluţionar-masonică, importanţi, în existenţa socio-istorică a omenirii: „libertate”  (...ca „eliberare de Dumnezeu”!), „egalitatea” („nu ca fii ai lui Dumnezeu, ci ca aparţinători ai unei ideologii de clasă sau de grup social, ai lojei, egalitatea de fii ai Satanei”), „fraternitatea” (...cea „masonică, nu e sentimentul filial de fraţi ai aceluiaşi Părinte ceresc, nici al apartenenţei la o familie sau un neam, ci e frăţie de jurământ pe altarul Satanei, frăţie de moarte”), „drepturile omului” de a fi animal/bestie sângeroasă şi caìnică... – ...autorul cărţii atrăgând atenţia că şi termenul cel mai vehiculat, azi, în lume (şi pe baza căruia şi în numele căruia se săvârşesc cele mai cumplite asasinate, transformând, oricare colţ al Terrei, într-un ABATOR, într-un TEATRU AL SATANEI MASACRELOR!) – acela de „democraţie” desemnează, de fapt, „DEMONO-CRAŢIA”! - cf. Legământul întunecat al demono-craţiei, p. 106.
Voinţa poporului, voinţa lui Dumnezeu” – clamează iudeo-masonii, în delir, un cunoscut dicton păgân. „Care Dumnezeu? Păgânii aveau cohorte de zei, care erau idoli, adică diavoli. (...) DEMONO-CRAŢIA (s.n.) este conţinutul sistemelor politice care au venit peste noi, de-a valma, de mai multă vreme, iar democraţia este masca sub care ni se înfăţişează TIRANIA DEMONILOR (s.n.)” – cf. idem, p. 109.
Sunt state ortodoxe (chiar dacă iudeo-masonii refuză Bisericii Ortodoxe, din aceste ţări, statutul de „Biserică Naţională”!), precum Grecia (...sau Rusia, încă Serbia...) care nu acceptă impunerea chiar a tuturor tehnicilor iudeo-masonice de dezbinare umano-creştină, de înjosire moral-spirituală, de înjugare la aparatele de umilire şi asasinare economică profesionişti/”killer”-ii F.M.I.-ului, B.E.R.D.-ului, B.E.I.-ului etc., dar şi de asasinare fizică a umanităţii terestre. Asasinare ŞI fizică (pe toate căile imaginabile...inclusiv cea electronică: „cipurile de identificare”!), pentru a reduce populaţia terestră la un minim de locuitori, uşor de supravegheat permanent şi uşor de manipulat, ca SCLAVI AI UNEI OLIGARHII PLUTOCRATICE!  Şi această „reducere” şi înjosire demenţial-sinucigaşă, se face încă de la nivelul fătului şi al copiilor născuţi, prin legile de promovare furibundă a avortului, homosexualităţii, căsătoriilor inter-homosexuale, precum şi a vaccinurilor ucigaşe, a permisivităţii, ba chiar obligativităţii tuturor chipurilor dezmăţului/imoralităţii (începând cu concubinajul, promovând, în paralel, SIDA şi industria prosperă a „prezervativelor şi anticoncepţionalelor”, continuând cu distrugerea şcolii şi, sinergic-concomitent, a educaţiei şi a familiei...! -  ...şi sfârşind atât în zona „dezmăţului Bisericii”, prin celebrul „bluff” cinic,  „ecumenismul” – cât şi acolo unde „naiba şi-a înţărcat copiii”... -  ...adică, în zona  industriei porno şi de „entertainment”!).
Cum ziceam, mai sus: Da, în Grecia se refuză multe dintre aceste tertipuri satanice...  - ...e drept, cam cu un sfert de gură (...până şi acest „sfert” este  datorat numai unor energici Sfinţi Părinţi ai Muntelui Sfânt – ...ATHOS-ul cel asaltat, şi el, în multe locuri, de „ecumenism”!), – ...ei bine, din pricina „încăpăţânării” ei întru Ortodoxie, GRECIA-ÎNCĂ-„NAŢIONALISTĂ”-ŞI-CREŞTIN-ORTODOXĂ este ţinta unor planuri de dezmembrare şi de aneantizare, ca şi ROMÂNIA ORTODOXĂ (...) ca să fiţi primiţi în UE, întâi STÂRPIŢI CUIBURILE DE CIORI, DE PRIN PĂDURILE VOASTRE!”, adică, MONAHISMUL VALAH! – i s-a poruncit, la Strasbourg, premierului, pe-atunci, „Cavalerul de Malta ADRIAN NĂSTASE, în 2004!): „Există un plan Kissinger (a se citi: american) de împărţire a Greciei în trei: Albania Mare ia partea de vest, Macedonia – partea de nord, Turcia o parte din insule, iar Thracia va fi al treilea stătuleţ elin” – cf. Asumarea iresponsabilităţii, p. 114.  
Da: toate statele care au îndrăznit să-şi păstreze suveranitatea/Conţinutul de NEAM: prin prezervarea tradiţiei, identităţii istorice şi religioase (trecând peste ucazurile teroriste, de la Washington-New York şi de la Bruxelles-Strasbourg!)...  - au sfârşit prin a fi ori „decapitate” (prin asasinarea conducătorilor lor – a se vedea cazul Serbiei lui Slobodan Miloŝčevic, dar şi al României lui Ceauşescu, al Iraqului lui Saddam – sau al Georgiei lui Sviat Gamsahurdia, Libiei lui Gaddafi etc.), ori, de-a dreptul, bombardate sălbatic, sau chiar invadate (a se vedea Serbia, bombardată  chiar de Paştele-1999...de trupele „NATO”, de fapt, ale SUA! – ...aviatorii americani ajungând în aşa hal de satanizare, încât scriau pe proiectilele ce urmau să sfârtece trupuri de copii, femei, bătrâni sârbi, care se plimbau, de Paşte, pe podurile de peste Drina şi Dunăre, în speranţa că americanii nu le vor distruge... - ...ţi-ai găsit, „miloşii creştini americani”...ipocriţii pământului! – ...scriau pe bombe, aviatorii ăştia năuciţi de Satana, către sârbii împărtăşiţi cu MÂNTUITORUL HRISTOS, precum începusem a zice, mai sus: „UN PAŞTE FERICIT!”) – sau chiar invadate...a se vedea atât Kosovo-ul/”Inima Serbiei”, cât şi Iraqul etc.
...Eh! – evident, tind către infinit sistemele şi tehnologiile şi planurile de crimă, făurite de Satana, în contra lui Hristos-Cel-din-Inima-Omului... – ...prin jefuirea omenirii de apă, de aer, de hrană, de biserici, de familie, de şcoală, de patrie...de suflet! - ...toate atrocităţile halucinante ale acestui război generalizat şi nevăzut, de către orbii Pământului (...război stârnit şi întreţinut, conştiincios, de iudeo-masoni!), al tuturora contra tuturor, sunt descrise de autorul cărţii, cu rigurozitate şi suferinţă, dusă până la sângerarea paginii de carte... - dar, totuşi, IOAN ENACHE are, oare, şi SOLUŢII de neutralizare a satanismului, a lui Antihrist, cel cu „formă expresivă optimă” în iudeo-masonerie şi-n plutocraţia Terrei?
Da, are – dar nu la îndemâna oricui, e drept...:
„(...) N-au decât să devină ecumenişti toţi diplomaţii din rândul clerului sau al mirenilor n-au decât să se unească de dragul păcii, al iubirismului, al imperiului UE sau al imperiului global, al guvernului, al sinodului, al aurului, al grâului, al apei, al aerului, n-au decât să impună tăcerea asupra filioque, a împărtăşirii cu ereticii, a botezului, a tuturor tainelor, n-au decât să mute „oficial” toată Biserica la ecumenişti, la catolici, la reformaţi, la new age-işti,  la oricine – noi trebuie să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte şi să nu ne mişcăm nici la dreapta, nici la stânga, nici în jos, nici în sus, unindu-ne cu alţi rătăciţi, să stăm bine, după modelul Sfântului Arhanghel Mihail. Sfântul Lavrentie al Cernigovului ne avertizează să nu intrăm în bisericile lor prefăcute, atunci când se va întâmpla aşa ceva. Să rămânem statornici în Hristos. Mărturisitori ai dreptei credinţe. Statornicia în Hristosul cel viu este lucrul cel mai greu în vremurile din urmă. Ne vor chema la comuniune cu cei mulţi şi oficiali? Atunci îi vom chema şi noi înapoi la dreapta credinţă, la pocăinţă, sub drapelul lui Hristos. Ne vor prigoni? Mărturiile însângerate ale Sfinţilor Maxim şi Marcu să ne îmbrace şi pe noi în harul lui Hristos, în cămaşa Lui de la baza Crucii”! – cf. Statornicie!, pp. 318-319.
De observat că IOAN ENACHE cunoaşte mai profund creştinismul Căii Drepte-ORTODOXIA, decât cei mai mulţi dintre preoţii noştri de mir. El, precum monahii şi schivnicii noştri cei aprigi, cu ei înşişi, întâi... – ...deci, „de drept”, şi cu noi („sfinţi încă de pe Pământ”...) - nu uită că Hristos înseamnă, în primul şi-n ultimul rând, STATORNICIE ÎN DEMNITATEA CREDINŢEI ORIGINARE!
„Şi ce ar folosi unui om să câştige toată lumea, dacă şi-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?” Matei 16:26;  „Şi ce ar folosi unui om să câştige toată lumea, dacă s-ar prăpădi sau s-ar pierde pe sine însuşi?” Luca 9:25.
...Nu poţi fi om întreg şi luminat de zâmbetul cel senin, al Fericirii Pregustării Auto-Recuperării ORIGINARITĂŢII RAIULUI -  decât dacă-l păstrezi pe HRISTOS-DUMNEZEU, ca SINGUR AUTENTIC „SINE”, al KENOZEI/”golire de sine”!
Chiar şi cu preţul suprem al „MUCENICIEI ŞI AL MARTIRIULUI”! – cum afirma şi exemplifica, prin însăşi viaţa şi moartea sa, Sfântul nostru moldovean... - ...cel prigonit, hărţuit, scuipat şi umilit, chiar şi înainte de moarte, de către „noii securişti”, din slujba iudeo-masonilor contemporani... - IUSTIN PÂRVU!
                                                                                               prof. dr. Adrian Botez

 

[1] -Ioan Enache, Contra vicleanului Nimeni, Editua Studion, Bacău, 2015.

Sursa: Adrian Botez, 2015